Formularz: znacznik <form>

Artykuł  | Mirosław Zelent

Formularze służą użytkownikom do wprowadzania danych wejściowych do witryny, celem ich przetworzenia (np. formularz rejestracji, który wprowadza nowego użytkownika do bazy, albo formularz logowania, który wprowadza login i hasło, których poprawność następnie sprawdzamy w bazie danych). Cały obszar formularza zamykamy w znacznikach <form>, zaś pomiędzy tymi tagami, układamy sobie, niczym z klocków lego, dowolny zestaw kontrolek formularza. A te bywają różne – mamy pola tekstowe, przyciski, checkboxy, listy wyboru etc.

<form action="login.php" method="post">
<!-- Tutaj wybrane kontrolki formularza -->
</form>

Atrybut action określa który plik zajmie się przetwarzaniem danych otrzymanych z formularza. Jako wartość podajemy ścieżkę do przygotowanego przez nas skryptu PHP (w przykładzie jest to plik login.php).

Atrybut method określa metodę przetwarzania formularza – będzie to metoda get (wartość domyślna) albo post. Dziś jednak, w przeglądzie znaczników HTML nie opowiemy jeszcze o różnicach pomiędzy tymi metodami – jeżeli już teraz masz ochotę zrozumieć różnice między nimi, to zapraszam do kursu PHP tutaj. Jeszcze więcej atrybutów znajdziesz w dokumentacji.

Możliwe do użycia kontrolki formularza zostaną omówione w kolejnych artykułach.

Komentarze

Czy macie jakieś uwagi, pytania, sugestie? A może zauważyliście literówkę albo błąd? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dziękujemy Wam za poświęcony czas!