Znacznik <strong>, emfaza <em>

Artykuł  | Mirosław Zelent

Znacznik <strong>

Znacznik o twardo brzmiącej nazwie strong (ang. silny, mocny, ostry) podkreśla siłę danego tekstu powodując wytłuszczenie jego czcionki. Pytanie jakie rodzi nam się w głowach brzmi: Kiedy powinno się używać takich znaczników? Specyfikacja W3C podaje 3 takie okoliczności: tekst zamykamy w <strong></strong> jeżeli:

  • jest z jakiegoś powodu ważny,
  • przestrzega przed czymś,
  • gdy warto, aby użytkownik omiatając tekst wzrokiem, najpierw przeczytał właśnie wyróżnione fragmenty (ułatwią one zrozumienie fabuły czytanego artykułu):
<p><strong>Dokonujemy wyboru w boot menu - najczęściej uruchamiamy je na ekranie startowym komputera klawiszem F12.</strong> Można też ustawić w BIOSie odpowiedni boot order. Instalator zapyta nas, czy chcemy wypróbować system czy też zainstalować go.</p>

Rezultat w przeglądarce:

Dokonujemy wyboru w boot menu - najczęściej uruchamiamy je na ekranie startowym komputera klawiszem F12. Można też ustawić w BIOSie odpowiedni boot order. Instalator zapyta nas, czy chcemy wypróbować system czy też zainstalować go.

Fragmenty wytłuszczone oddają ogólną myśl w artykule, zaś te bez <strong> rozwijają ją szczegółowo. Ponadto warto rozpatrywać znacznik <strong> w kontekście SEO – robot Google zauważy, iż określone wyrazy (w odróżnieniu od pozostałych w paragrafie czy nagłówku), są uznawane za ważniejsze w danej podstronie. W trzecim akapicie podkreślona została także ważna uwaga kierowana do czytelnika.

Emfaza <em>

Innego rodzaju wyróżnieniem tekstu są znaczniki , definiujące tzw. emfazę (ang. emphasis – nacisk w wymowie, emfaza) Kiedy kładziemy na jakieś słowa emfazę wypowiadając się, to znaczy to, iż celowo wypowiadamy te słowa ze zmienioną intonacją, gestykulacją, czy natężeniem głosu – często zmieniając sens całego zdania. Od strony technicznej zaś, tekst zamknięty w znacznikach zostanie zapisany pochyloną czcionką. Jako przykład przedstawmy zdanie:

Dzisiaj padał deszcz.

Jeżeli emfazę położymy na pierwszy wyraz:

 <em>Dzisiaj</em> padał deszcz. 

Otrzymamy taki rezultat w przeglądarce:

Dzisiaj padał deszcz.

Zauważmy: kluczowy nacisk w zdaniu sprawia, iż zmienia się jego sens: padało nie wczoraj, nie tydzień temu, tylko dziś – emfaza sprawiła, że właśnie ta informacja stała się najważniejsza. Jeśli zaś zapiszemy:

 Dzisiaj <em>padał</em> deszcz. 

Widok w przeglądarce:

Dzisiaj padał deszcz.

Teraz w zdaniu przekazujemy informację: już nie pada. I żeby móc oddać taki zabieg emfazy w czytanym tekście, stworzono znacznik <em>.

Taki nacisk w wymowie na poszczególne słowa, to jednak co innego aniżeli wcześniej poznany przez nas znacznik <strong> – tu nie chodzi o ważność, pilność, czy funkcję ostrzegawczą słów – nie, tu chodzi o podkreślenie nacisku położonego w wymowie na konkretne słowa.

Komentarze

Czy macie jakieś uwagi, pytania, sugestie? A może zauważyliście literówkę albo błąd? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dziękujemy Wam za poświęcony czas!