Rozwój osobisty

Jak rozwiązywać testy egzaminacyjne – Heurystyki

heurystyki

W dzisiejszym filmie chcemy Wam pomóc przygotować się do części pisemnej egzaminów zawodowych, czyli do testów. Testy to specyficznie zbudowane sprawdziany wiedzy. Wiele autorytetów dydaktyki żywo dyskutuje nad tym, czy rzeczywiście dobrze sprawdzają one wiedzę i umiejętności zdających. My pokażemy Wam kilka tzw. heurystyk, czyli metod udzielania odpowiedzi na pytania, czasem nawet bez posiadania rzeczywistej wiedzy.

Udostępnij