Implementacja Active Directory

Damian Stelmach

Implementacja usług katalogowych Active Directory na serwerach polega na zainstalowaniu odpowiedniej usługi. Usługa nazywa się Usługi Domenowe Active Directory (Active Directory Domain Services).

Jeśli to pierwsza nasza domena w lesie, to oprócz instalacji samej usługi, musimy jeszcze promować nasz serwer do roli kontrolera domeny. Cały proces instalacji został przeze mnie przedstawiony na zamieszczonych fragmentach wideo:

Po instalacji i wstępnej konfiguracji usługi należy przyłączyć komputery klienckie do domeny, proces dla poszczególnych systemów również został przedstawiony na wideo: