Sieci komputerowe

Modele warstwowe ISO/OSI i TCP/IP

computer-networks-bsc

Wzajemna na komunikacja urządzeń w sieci komputerowej składa się z kilku etapów, z kilku elementów. Każdy z nich jest tak samo ważny, ponieważ na każdym z nich realizowane są zadania niezbędne do poprawnej komunikacji. Etapy te określone są przez tak zwane modele warstwowe. Każdy z Was, kto spotkał się już z modelami warstwowymi wie, że zrozumienie tego tematu stanowi podwaliny do zdobywania dalszej wiedzy i umiejętności w zakresie sieci komputerowych. Istnieją dwa warstwowe modele, są nimi model protokołów TCP/IP oraz model odniesienia ISO/OSI. Z jednej strony są do siebie podobne, z drugiej jednak każdy z modeli charakteryzuje się nico innym podejściem do sposobu komunikacji. Zanim jednak omówimy oba te modele i wyjaśnimy różnice pomiędzy nimi, opowiemy sobie po co i dlaczego w ogóle są one stosowane, jaka jest ich rola oraz jakie korzyści wynikają z ich zastosowania. Podział procesu komunikacji sieciowej na poszczególne warstwy niesie za sobą wiele korzyści, najważniejsze z nich to:

  • łatwiejsze określenie reguł i zasad komunikacji (te reguły i zasady to protokoły komunikacyjne),
  • możliwość współdziałania ze sobą urządzeń sieciowych i oprogramowania różnych producentów,
  • możliwość łatwiejszego zrozumienie całego procesu komunikacji,
  • możliwość zarządzania procesem komunikacji.

Drugi odcinek serii o sieciach komputerowych przedstawia i opisuje warstwowe modele ISO/OSI oraz TCP/IP, na których oparta jest komunikacja w sieci. Z odcinka dowiecie się czym są modele oraz jakie spełniają funkcje. Ponad to zrozumiecie procesy komunikacyjne zachodzące w sieci oraz poznacie funkcje poszczególnych warstw.


Obudowa dydaktyczna oraz wersja na słuchawki:

pdf file mp3 file


Rozwiąż test z wybraną ilością pytań


Udostępnij