Odzyskiwanie serwera po awarii

Damian Stelmach

Jeśli nasz serwer uległ awarii, to odzyskamy go korzystając z obrazu, który utworzony został zgodnie z harmonogramem tworzenia kopii zapasowej. Odzyskanie systemu możliwe jest jeśli posiadamy płytę instalacyjną z system, lub też tak jak w naszym przypadku obraz ISO.

Po uruchomieniu wirtualnej maszyny z systemem wybieramy Urządzenia na pasku menu maszyny -> Napędy optyczne -> Wybierz obraz dysku i ładujemy obraz z systemem.

Wybierz obraz dysku

Następnie wybieramy Maszyna -> Reset. Dowolnym klawiszem odpalamy instalator systemu i pomijamy 1 krok. W kroku 2, nie wybieramy Zainstaluj teraz tylko Napraw Twój komputer.

Napraw swój komputer

Wybieramy opcję drugą, czyli odzyskanie z obrazu kopii.

Odzyskaj system

Jeśli chcemy wybrać ostatnią dostępną kopię wybieramy Dalej, jeśli chcemy wskazać inny obraz wybieramy opcję Wybierz obraz...

Wybierz obraz systemu

Następnie klikamy Dalej i Zakończ. System poinformuje nas, że wszystkie dane zapisane na partycji systemowej zostaną nadpisane tymi z obrazu kopii. Potwierdzamy i następuje odzyskiwanie systemu.

Odzyskiwanie trwa

Po wykonanym procesie odzyskiwania, system jest już gotowy do pracy.

System odzyskano