wyr_4

Warstwa transportowa i stosowane w niej protokoły TCP i UDP, to bardzo ważny element w procesie komunikacji. Do najważniejszych zadań tej warstwy zaliczyć należy:

  • nawiązanie i obsługa połączeń (sesji) pomiędzy hostami,
  • śledzenie połączeń pomiędzy hostami,
  • podział danych na mniejsze fragmenty,
  • identyfikowanie poszczególnych aplikacji,
  • kontrola przepływu danych,
  • retransmisja w przypadku utraty danych.

Śledzenie połączeń, czyli konwersacji pomiędzy hostami daje możliwość przesyłania i odbierania danych przez wiele aplikacji jednocześnie. Na jednym komputerze możemy przeglądać pocztę, korzystać z bankowości elektronicznej czy komunikować się ze znajomymi. Obecnie jest to dla nas naturalne, właściwie to trudno sobie wyobrazić sytuację, w której nie mielibyśmy takiej możliwości, ale warto przy tym pamiętać, że możliwe między innymi dzięki warstwie transportowej. Na możliwość ciągłego korzystania z wielu usług jednocześnie składa się również segmentacja danych, czyli dzielenie ich na mniejsze fragmenty. Umożliwia to sprawniejszą komunikacje, gdyż nie przesyła się jednocześnie dużej ilości danych. Gdyby nie segmentacja, to dane mogłaby odbierać jednocześnie tylko jedna aplikacja, pozostałe, z których korzystamy, musiałby czekać na swoją kolej. Widać to na grafice poniżej, segmenty przesyłane są na przemian, segment dla strony WWW, segment dla wiadomości e-mail, segment dla komunikatora i tak na przemian. Cały ten proces przesyłania segmentów wielu aplikacji na przemian nazywany jest multipleksingiem.

Więcej o zadaniach i funkcjach warstwy transportowej dowiecie się po przepracowaniu odcinka.


Obudowa dydaktyczna oraz wersja na słuchawki:

pdf file mp3 file


Rozwiąż test z wybraną ilością pytań


Udostępnij