Re-konfiguracja serwera DHCP i rezerwacja adresów

Artykuł  | Damian Stelmach

  1. Zmiana interfejsu sieciowego, na którym pracuje DHCP:

      PPM na nazwę serwera-> Dodaj/Usuń Powiązania (Add/Remove Bindings)

2. Zmiana puli adresowej:

    PPM na nazwę puli-> Właściwości (Properties)

3. Zmiana opcji dodatkowych (adres bramy, adres DNS, itp.):

    Opcje zakresu (Scope Options)

4. Rezerwacja adresu (opcja kiedy klient pobrał już konfigurację IP z puli):

         Adresy dzierżawione (Address Leases) -> PPM na klienta z listy -> Dodaj do rezerwacji (Add to       Reservation)

5. Rezerwacja adresu (opcja kiedy klient nie pobrał jeszcze konfiguracji IP):

      PPM na Rezerwacje (Reservations) -> Nowa rezerwacja (New Reservation)

Komentarze

Czy macie jakieś uwagi, pytania, sugestie? A może zauważyliście literówkę albo błąd? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dziękujemy Wam za poświęcony czas!