Test wiedzy - 15 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Parametr używany przez przełączniki do przekazywania danych to?
A. adres MAC
B. adres IP
C. numer portu
D. adres logiczny
2. Proces nauki adresów MAC przez przełącznik nazywany jest?
A. przełączaniem
B. zalewaniem
C. kopiowaniem
D. przepływaniem
3. Przełącznik przechowuje zapamiętane adresy urządzeń końcowych w?
A. tablicy adresów MAC
B. tablicy rutingu
C. tablicy przełączania
D. bazie danych sieci wirtualnych
4. Porcja danych w warstwie łącza danych to?
A. segment
B. ramka
C. pakiet
D. datagram
5. Przełączniki zaawansowane, oprócz funkcji związanych z przełączaniem, potrafią realizować również zadania związane z?
A. rutingiem
B. przypisywaniem adresów IP
C. szyfrowaniem danych
D. enkapsulacją w warstwie transportowej
6. Do połączenia komputera z przełącznikiem w celu jego konfiguracji używamy kabla?
A. prostego
B. z przeplotem
C. konsolowego
D. koncentrycznego
7. Najpopularniejszy standard sieci lokalnych wykorzystujących przełączniki to?
A. Ethernet
B. ATM
C. Frame Relay
D. FDDI
8. Tryb konfiguracji dostępny po zalogowaniu się do przełącznika to tryb?
A. użytkownika
B. konsolowy
C. globalny
D. szczegółowy
9. Jaki program komputerowy służący do zdalnego połączenia symuluje TERMINAL dostępny w zakładce PULPIT komputera w programie PACKET TRACER
A. PUTTY
B. Remote Terminal
C. SSH Client
D. Team Viewer
10. Jaki klawisz dopełni polecenie w konsoli konfiguracyjnej urządzenia CISCO
A. backspace
B. tab
C. spacja
D. ctrl
11. Jakie polecenie służy do zapisywania aktualnej konfiguracji urządzenia?
A. copy running-config startup-config
B. copy config
C. copy startup-config running-config
D. move startup-config running-config
12. Tablicę adresów fizycznych wyświetli polecenie?
A. show mac-address-table
B. show mac table
C. show table mac-address
D. show database mac-address
13. Polecenie służące do zmiany wyświetlanej nazwy urządzenia to?
A. hostname
B. devicename
C. chgname
D. add switch name
14. Zanim możliwe będzie uruchomienie funkcjonaliści Port Security, należy?
A. zmienić tryb pracy portu na dostępowy
B. zmienić tryb pracy portu na dynamiczny
C. zmienić tryb pracy portu na końcowy
D. zmienić tryb pracy portu na trunk
15. Do czego służy polecenie IP DHCP SNOOPING LIMIT RATE 10
A. ogranicza do 10 ilość możliwych do wysłania z danego portu komunikatów DHCP DISCOVER
B. ogranicza do 10 ilość możliwych do podłączenia do danego portu urządzeń
C. ogranicza transfer do 10 Mb/s
D. ogranicza ruch na porcie tylko do 10 komunikatów na sekundkę