Tryby konfiguracji przełączników

Damian Stelmach

Pierwszy, dostępny tryb to tryb użytkownika. Uruchamiany jest po wciśnięciu klawisza ENTER na klawiaturze. Dostępność tego trybu potwierdzona jest znakiem zachęty w postaci znaku większości:

 • Switch>

Jest to tryb, który nie pozwala na dokonywanie żadnej konfiguracji, a lista dostępnych w nim opcji jest mocno ograniczona. Z poziomu tego trybu możemy natomiast przejrzeć np. informacje o dostępnych interfejsach, wydając takie polecenie:

 • Switch>show ip interface brief

Lista dostępnych na danym poziomie opcji wyświetla się kiedy na klawiaturze wprowadzimy symbol znaku zapytania. Wyświetlanie dostępnych opcji za pomocą znaku zapytania działa na wszystkich poziomach konfiguracji.

 • Switch>?
 • connect - Open a terminal connection
 • disable - Turn off privileged commands
 • disconnect - Disconnect an existing network connection
 • enable - Turn on privileged commands
 • exit - Exit from the EXEC
 • logout - Exit from the EXEC
 • ping - Send echo messages
 • resume - Resume an active network connection
 • show - Show running system information
 • telnet - Open a telnet connection
 • terminal - Set terminal line parameters
 • traceroute - Trace route to destination

Drugi tryb, to tryb uprzywilejowany, uruchamiamy go wprowadzając polecenie ENABLE. Przejście do tego trybu potwierdzone jest hashtagiem po nazwie urządzenia:

 • Switch>enable
 • Switch#

W tym trybie możemy również przeglądać konfigurację portów, mamy natomiast również możliwość dokonywania podstawowych zmian konfiguracyjnych, takich jak wyświetlana nazwa urządzenia, jak również na zapisywanie aktualnej konfiguracji.

Trzeci tryb, to tryb konfiguracji globalnej. Uruchomiony zostaje po wprowadzeniu polecenia CONFIGURE TERMINAL lub też CONF T:

 • Switch#configure terminal
 • Switch(config)#

To jest tryb pozwalający na dokonywanie właściwej konfiguracji urządzenia, jak również jest to tryb, z którego można dostać się do ostatniego dostępnego trybu, tzw. trybu konfiguracji szczegółowej, który dotyczy już konkretnych funkcjonaliści. W dalszej części dokumentu omawiał będę poszczególne funkcjonaliści wraz z opisem każdej z komend.