Tworzenie konta administratora

Damian Stelmach

Podczas instalacji systemu, automatycznie został utworzony użytkownik z uprawnieniami administratora o nazwie administrator. Dla zwiększenie bezpieczeństwa serwera sugeruje się, aby użytkownik pełniący rolę administratora miał inny login, niż ten domyślny. Następnym krokiem będzie utworzenie nowego użytkownika, dodanie go do grupy administratorów, usunięcie go z grupy użytkowników i wyłączenia konta Administrator.

Windows Server 2008 R2

Utworzenie nowego użytkownika

 • Zarządzanie serwerem (ikona obok START)
 • Konfiguracja -> Użytkownicy i grupy lokalne -> Użytkownicy
 • PPM -> Nowy Użytkownik (podajemy nazwę, hasło oraz zaznaczamy opcję hasło nigdy nie wygasa)
Hasło nigdy nie wygasa 2008

Dodanie nowego użytkownika do grupy Administratorów i usunięcie z grupy Użytkowników

 • PPM na nowego użytkownika i wybieramy Właściwości
 • Zakładka Członek grupy -> Dodaj
 • Podajemy nazwę grupy (w wersji polskiej Administratorzy, w wersji angielskiej Administrators) i klikamy OK
 • Klikamy w Użytkownicy (w wersji angielskiej USERS) i wybieramy Usuń
Dodanie i usunięcie z grupy 2008

Wyłączenie użytkownika Administrator

 • PPM na użytkownika Administrator i wybieramy Właściwości
 • Zaznaczamy opcję Konto jest nieaktywne
Konto jest nieaktywne 2008

Windows Server 2012 R2

Utworzenie nowego użytkownika

 • Zarządzanie serwerem (ikona obok START)
 • Narzędzia (prawy, górny róg, w wersji angielskiej TOOLS) -> Zarządzenie komputerem
 • Użytkownicy i grupy lokalne -> Użytkownicy
 • PPM -> Nowy Użytkownik (podajemy nazwę, hasło oraz zaznaczamy opcję hasło nigdy nie wygasa)
Hasło nigdy nie wygasa 2012

Dodanie nowego użytkownika do grupy Administratorów i usunięcie z grupy Użytkowników

 • PPM na nowego użytkownika i wybieramy Właściwości
 • Zakładka Członek grupy -> Dodaj
 • Podajemy nazwę grupy (w wersji polskiej Administratorzy, w wersji angielskiej Administrators) i klikamy OK
 • Klikamy w Użytkownicy (w wersji angielskiej USERS) i wybieramy Usuń
Dodanie i usunięcie z grupy 2012

Wyłączenie użytkownika Administrator

 • PPM na użytkownika Administrator i wybieramy Właściwości
 • Zaznaczamy opcję Konto jest nieaktywne
Konto jest nieaktywne 2012