Ustawienia IP w Windows Server

Damian Stelmach

To jaki adres IP nadamy dla serwera zależne jest od tego czy istnieje już lokalna sieć, w której będzie pracował, a także jakie funkcje będzie udostępniał. Zakładając, że serwer będzie pracował w sieci lokalnej o adresie 10.0.0.0/24, możemy mu nadać adres 10.0.0.1/24. Może to być również każdy adres z zakresów prywatnych. Na tą chwilę, serwer ma tylko jeden interfejs (kartę) sieciowy, poprzez który łączył się będzie z komputerami w sieci lokalnej. Dla tego interfejsu przypisuje adres 10.0.0.1/24.

Windows Server 2008 R2

  • PPM na ikonę sieci (prawy, dolny róg) -> otwórz centrum sieci i udostępniania
  • Zmień ustawienia kart sieciowych
  • PPM na dostępny interfejs -> właściwości
  • Protokół Internetowy v4 -> właściwości
Właściwości IPv4 2008

Windows Server 2012 R2

  • PPM na ikonę sieci (prawy, dolny róg) -> otwórz centrum sieci i udostępniania
  • Zmień ustawienia kart sieciowych
  • PPM na dostępny interfejs -> właściwości
  • Protokół internetowy v4 -> właściwości
Właściwości IPv4 2012