Okna dialogowe: alert, prompt, confirm

Mirosław Zelent

Okna dialogowe (ang. popup = „wyskakujące okno”) namiętnie wykorzystywane są w wielu “szkolnych” skryptach, dlatego koniecznie poznamy teraz ich rodzaje. Oczywiście w codziennej praktyce surfowania w internecie, witryna nie powinna używać zbyt wielu okien tego typu, by nie irytować niepotrzebnie użytkownika. Oto podstawowe okna dialogowe:

Alert

informacja dla użytkownika, wyposażona jedynie w przycisk “OK”, służy do wyprowadzania danych (instrukcja wyjścia).

alert("Wyskakujące okienko!");

Confirm

(ang. "potwierdzenie") – to okno dialogowe wyposażone jest w dwa przyciski: (“OK” oraz “Anuluj”), co w kombinacji z instrukcją warunkową if może pozwolić nam poprosić użytkownika o podjęcie decyzji

 if (confirm("Podejmij decyzję!")) {
  alert("Wybrano opcję: OK");
  } else {
  alert("Wybrano opcję: Anuluj");
}

Prompt

okno, które może posłużyć do wprowadzania danych (instrukcja wejścia) – oczywiście w praktyce lepiej jest użyć pól edycyjnych, ale istnieje możliwość pobrania wartości także w oknie dialogowym. Drugi argument funkcji prompt() (w przykładzie poniżej słowo “Adam”) to tzw. placeholder, czyli wartość domyślna (od razu będzie ona zaznaczona, tak aby rozpoczęcie pisania usunęło ją z okna dialogowego)

 var imie = prompt("Podaj imię", "Adam");
document.write("Twoje imię: "+imie);

Reasumując: okna dialogowe to relikty przeszłości (zaczerpnięte z interfejsu graficznego systemu operacyjnego) – w praktyce warto raczej używać kontrolek HTML formularza, gdyż wyskakujące modalnie okna mogą niepotrzebnie irytować użytkownika witryny.