Blok cytatu vs. cytowanie inline

Mirosław Zelent

Jak zapisać cytat w tekście? Możemy do tego celu użyć znacznika <blockquote></blockquote>. Tworzy on w tekście blok cytatu (ang. quote = cytat), który powoduje dodanie charakterystycznego wcięcia z lewej strony, a którego szczegółowy wygląd można potem ustalić w CSS.

Znacznik <blockquote> może posiadać atrybut cite, którego wartością jest link, z którego cytujemy. Natomiast niestety jako atrybut jest on widoczny jedynie w kodzie strony, stąd użytkownik musiałby samodzielnie zbadać źródło, aby go ujrzeć. Zatem lepiej jest zrealizować to tak, aby oprócz atrybutu cite, przygotować użytkownikowi link do bezpośredniego kliknięcia:

 <blockquote cite="https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Piekara">
<p>Nigdy nie zwyciężysz wroga, którego twoja wyobraźnia
uczyniła niepokonanym.</p>
<footer>
- <a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Piekara">
Jacek Piekara - Łowcy Dusz</a>
</footer>
</blockquote>

Otrzymamy taki rezultat w przeglądarce:

Nigdy nie zwyciężysz wroga, którego twoja wyobraźnia uczyniła niepokonanym.

Ostatecznie nasz cytat zamknęliśmy dla porządku w paragraf <p></p>, zaś po nim dodajemy znacznik blokowy HTML5, o nazwie <footer> - to będzie stopka dla naszego bloku z cytatem (ang. footer = stopka). W stopce umieszczamy hiperłącze do tej samej strony, którą podaliśmy w atrybucie cite. Rezultat jest na pewno wygodniejszy dla użytkownika (jedno kliknięcie dzieli go od poznania źródła cytatu). Więcej informacji na temat nowych znaczników HTML5 znajdziesz tutaj.