Dodatek specjalny: Test z całego kursu programowania webowego (10 pytań)

Mirosław Zelent

Sprawdź swoją wiedzę w teście składającym się z 10 wylosowanych pytań ze wszystkich odcinków kursu programowania webowego. Powodzenia!

1. Atrybut placeholder pola edycyjnego określa:
A. alternatywny tekst, pojawiający się w razie niepoprawnego wczytania pola
B. wartość wpisaną wewnątrz pola
C. wewnętrzną podpowiedź, która zniknie podczas wpisywania wartości pola
D. typ danych oczekiwany w polu
2. Aby w pliku z rozszerzeniem .php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
A. <!php .......... !>
B. <php> ......... </php>
C. <?php> ........ <php?>
D. <?php .......... ?>
3. Który z nagłówków domyślnie zostanie zapisany najmniejszą czcionką?
A. <h8>
B. <h4>
C. <h1>
D. <h6>
4. W języku JavaScript, aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100;200>, należy zapisać:
A. if (liczba > 100 || liczba <= 200)
B. if (liczba < 100 || liczba >= 200)
C. if (liczba > 100 && liczba <= 200)
D. if (liczba < 100 && liczba <= 200)
5. Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o następującej wartości: #11FE07 w kodzie RGB ma postać
A. rgb(17,FE,7)
B. rgb(17,255,7)
C. rgb(11,127,7)
D. rgb(17,254,7)
6. Ile iteracji będzie miała pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?
A. 5
B. 10
C. 6
D. 0
7. Deklaracja w języku JavaScript: var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
A. tekstowego (łańcuch)
B. wyliczeniowego
C. logicznego
D. liczbowego
8. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie:
A. zamienić wszystkie elementy tablicy na liczby z przeciwnym znakiem
B. zamienić elementy tablicy na wartości przechowywane w zmiennej liczba
C. obliczyć wartość bezwzględną elementów tablicy
D. obliczyć iloczyn wszystkich liczb w tablicy
9. W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
A. 20
B. 10
C. 0
D. 2
10. Zamieszczony w ramce fragment skryptu w języku JavaScript
A. przypisze zmiennej s długość napisu ze zmiennej t
B. przypisze zmiennej s fragment napisu ze zmiennej t, o określonej przez zmienną length długości
C. wyświetli długość napisu ze zmiennej t
D. przypisze zmiennej s zmienną t