Dodatek specjalny: Test z całego kursu programowania webowego (10 pytań)

Mirosław Zelent

Sprawdź swoją wiedzę w teście składającym się z 10 wylosowanych pytań ze wszystkich odcinków kursu programowania webowego. Powodzenia!

1. Zamieszczony w ramce fragment skryptu w języku JavaScript
A. przypisze zmiennej s fragment napisu ze zmiennej t, o określonej przez zmienną length długości
B. przypisze zmiennej s długość napisu ze zmiennej t
C. wyświetli długość napisu ze zmiennej t
D. przypisze zmiennej s zmienną t
2. W języku PHP, wykonując operacje na bazie danych MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
A. mysqli_close();
B. mysqli_rollback();
C. mysqli_exit();
D. mysqli_commit();
3. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Oznacza to, że kolorem niebieskim zostanie zapisany
A. cały tekst nagłówków niezależnie od ich formatowania
B. pogrubiony tekst paragrafu
C. pochylony tekst paragrafu
D. cały tekst paragrafu niezależnie od jego formatowania
4. Pętla zapisana w języku PHP wstawi do tablicy liczby
A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
B. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
C. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
D. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
5. W języku PHP pobrano z bazy danych wyniki działania kwerendy za pomocą polecenia mysqli_query(). Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wierszy danych, należy zastosować polecenie:
A. mysqli_fetch_num_rows()
B. mysqli_num_rows()
C. mysqli_fetch_row()
D. mysqli_set_charset()
6. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowania całej strony, w sposób asynchroniczny?
A. AJAX
B. SASS
C. jQuery
D. Jasmine
7. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
A. font-weight: Verdana;
B. font-name: Verdana;
C. font-style: Verdana;
D. font-family: Verdana;
8. Który z nagłówków domyślnie zostanie zapisany najmniejszą czcionką?
A. <h6>
B. <h8>
C. <h1>
D. <h4>
9. Wskaż nieprawidłową nazwę nowego elementu blokowego, wprowadzonego wraz z HTML5
A. <navigation>
B. <section>
C. <aside>
D. <article>
10. Listę wielokrotnego wyboru stworzymy z użyciem atrybutu:
A. multiple
B. listbox
C. iterative
D. optgroup