02. Float left vs. Display inline-block

Po zapoznaniu się z sekcją witryny, pora najwyższa nauczyć się tworzenia struktury ciała witryny w sekcji dokumentu HTML. Naszym celem dzisiaj jest zrozumieć sposoby tworzenia klasycznej siatki elementów blokowych, tak aby podczas egzaminu móc stworzyć zadaną strukturę w ciągu zaledwie 5-7 minut. W praktyce jednak, dzisiejszy odcinek zaprosi nas do eksploracji całej gamy przeróżnych metod budowania szkieletów witryn internetowych – od tabel, przez divy, po nowe znaczniki strukturalne wprowadzone w HTML5 i responsywne siatki (RWD = ang. Responsive Web Design).