Zadania do samodzielnego wykonania

Mirosław Zelent

Poniżej znajdziesz listę 5 zadań do samodzielnego zrealizowania – ich przepracowanie pozwoli utrwalić mechanikę realizowania skryptów:

  1. Napisz program, który obliczy pole trójkąta na podstawie podanych długości trzech boków a, b, c (ale tylko pod warunkiem, że z tych boków można stworzyć trójkąt – jeśli trójkąta nie można utworzyć, to program zamiast dokonać obliczeń wypisze tekst: Z podanych boków nie sposób utworzyć trójkąta!
  2. Napisz program o nazwie Wyrocznia delficka, który w interfejsie zawierać będzie napis: “To ja, przemożna Pytia – zadaj mi w myślach pytanie, a ja odpowiem czy to o czym pomyślałeś się spełni” oraz przycisk “Sprawdź”. Po kliknięciu na przycisk skrypt pokaże na ekranie napis: “Prawdopodobieństwo, że tak będzie wynosi: 41%” – przy czym wartość procentowa ma zostać wygenerowana pseudolosowo przy każdym kliknięciu na przycisk z przedziału 1-100 (41 to tylko przykładowe wykonanie). Dodatkowo, jeśli prawdopodobieństwo wynosi od 0-33% to napis ma być czerwony, jeśli 34-66% niebieski, a dla 67-100% zielony.
  3. Napisz skrypt, który wczytuje od użytkownika dwa słowa, po czym zamienia po kliknięciu w przycisk pierwsze litery w obu wyrazach wypisując taką wersję słów pod formularzem. Na przykład: “ford mustang” po kliknięciu przekształci się w: “mord fustang”
  4. Napisz skrypt, który po wczytaniu trzech liczb znajdzie najmniejszą i największą z podanych wartości.
  5. Napisz skrypt, który sprawdzi, czy podany napis ma przynajmniej 6 znaków, a dodatkowo sprawdzi także, czy łańcuch zakończony jest wyrazem “kot”. Przykład 1: “warkot” – wyraz ma co najmniej 6 znaków i kończy się napisem kot. Przykład 2: “łaskotki” – wyraz ma co najmniej 6 znaków, ale nie kończy się napisem kot. Przykład 3: “kot” – wyraz nie ma co najmniej 6 znaków, ale kończy się napisem kot.