05. JavaScript potrzebny do egzaminu

HTML i CSS to jedynie języki opisowe, podczas gdy JavaScript, to już pełnoprawny język programowania. Czyli język, w którym podejmujemy decyzje, obsługujemy tzw. zdarzenia, tworzymy pętle, funkcje, a nawet klasy, metody i obiekty. A zatem mimo, że na egzaminie zawodowym sprawdzone zostaną jedynie absolutne fundamenty użycia JS, to i tak nauczenie się tego wymaga dużo więcej wysiłku, logicznego myślenia, i cierpliwości w debugowaniu, czyli znajdowaniu i usuwaniu błędów, aniżeli HTML i CSS kiedykolwiek będą od Ciebie wymagały.