Tutorial video, wersja MP3

Mirosław Zelent

Przedstawiam film o współpracy PHP z bazą danych (to najczęstszy kontekst użycia PHP na egzaminie). W dzisiejszym epizodzie nauczymy się jak okodować taką współpracę przy użyciu rozszerzenia MySQLi (w wariancie proceduralnym jak i obiektowym). Zrozumiemy każdą linię kodu realizującego współpracę. Ten odcinek dedykuję każdemu uczniowi technikum, niezależnie od umiejętności i myślę że pomoże on napisać PHP wielu osobom, które nie podejrzewałyby siebie o to, że mogą taki egzamin z programowania zaliczyć. Tego Wam życzę!

Znajdź w filmie

Nasze tutoriale posiadają tzw. timestamps (chwile czasowe) - dzięki nim łatwo odnajdziesz interesujące fragmenty wiedzy. Wystarczy kliknąć na podane w nawiasach kwadratowych momenty filmu, by przewinąć tutorial dokładnie do interesującego Cię miejsca w odcinku.

[ 00:00:12 ] Wstęp do odcinka
[ 00:03:16 ] Opis plików projektu
[ 00:06:24 ] Import tabel z pliku .sql do bazy danych
[ 00:08:10 ] Architektura klient-serwer
[ 00:09:14 ] Opublikowanie witryny na serwerze lokalnym
[ 00:11:15 ] Niejawny kod PHP, wykonywany po stronie serwera
[ 00:12:57 ] Opis zadania egzaminacyjnego do wykonania
[ 00:14:14 ] Stworzenie formularza w HTML, metoda GET i POST
[ 00:18:45 ] Dane dostępowe do połączenia się z bazą danych
[ 00:24:01 ] Podpięcie danych dostępowych: include, require
[ 00:27:28 ] Rozszerzenia bazodanowe PHP: mysql, mysqli, PDO
[ 00:30:32 ] Podejście proceduralne i obiektowe
[ 00:33:23 ] Połączenie z bazą: mysqli_connect()
[ 00:36:00 ] Obsługa błędów połączenia z bazą danych
[ 00:40:55 ] Zamknięcie połączenia: mysqli_close()
[ 00:42:18 ] Stworzenie i przetestowanie zapytania SQL
[ 00:46:01 ] Pobranie wartości z formularza, z tablicy $_POST
[ 00:46:56 ] Nieistniejąca wartość w formularzu: isset()
[ 00:51:16 ] Pusta wartość w formularzu: empty()
[ 00:54:22 ] Wykonanie zapytania: mysqli_query()
[ 00:56:05 ] Wyjęcie wiersza - fetchowanie rekordów
[ 00:58:02 ] Rodzaje fetchowania: row, assoc, array
[ 01:03:58 ] Zrzut wartości tablic: var_dump()
[ 01:05:32 ] Polskie znaki: mysqli_set_charset()
[ 01:07:08 ] Liczba zwróconych rekordów: mysqli_num_rows()
[ 01:09:47 ] Wypisanie wartości w spreparowanej tabeli
[ 01:11:07 ] Wieloliniowa instrukcja echo
[ 01:14:02 ] Sklejanie napisów (konkatenacja)
[ 01:16:22 ] Ostylowanie tabeli: border-collapse
[ 01:17:36 ] Znaki specjalne w echo: \r \n \t
[ 01:19:07 ] Wypisywanie rekordów pętlą foreach()
[ 01:22:06 ] Obliczenie średniej oceny klasy
[ 01:26:39 ] Zaokrąglenie do 2 miejsc dziesiętnych
[ 01:27:48 ] Ten sam skrypt w wersji obiektowej mysqli
[ 01:31:11 ] Fetchowanie obiektowe: fetch_object()
[ 01:32:39 ] Kilka słów końcowych
[ 01:33:43 ] Podsumowanie odcinka na slajdach

Pobierz wersję MP3

Dobrym rozwiązaniem w czasie przygotowań do egzaminu jest pobrać sobie odcinki w formacie mp3, aby w wolnej chwili (kiedy np. ćwiczysz fizycznie, podróżujesz) wrzucić sobie tutorial na słuchawki i odtworzyć w umiarkowanym skupieniu, aby osłuchać się wstępnie z nowym tematem. Natomiast jeśli tutorial zawiera momenty, w których prowadzący wykonuje jakieś konkretne działania na pulpicie komputera, to spróbuj następującego ćwiczenia: postaraj się zwizualizować sobie co dzieje się na video, mimo iż tylko słyszysz co prowadzący zapisuje, klika, zaznacza, zmienia.

A następnie, po powrocie do domu, zajrzyj na ile to czego się spodziewasz, odbiegać będzie od rzeczywistej czynności ukazanej na filmie. Przypomina to trening szachistów, którzy rozgrywają partie na wirtualnej szachownicy w swojej głowie - to fantastyczne ćwiczenie, gdyż pozwala głębiej zapamiętać oraz zrozumieć co i dlaczego zostało wykonane.