06. Współpraca PHP z bazą danych

Najczęstszy kontekst użycia PHP, który spotkamy na egzaminie, to wykorzystać ten język do połączenia się z bazą danych, następnie przy pomocy zapytania SQL coś do tej bazy włożyć (albo wyjąć z niej) oraz w jakiś sposób przetworzyć te dane i po wszystkim pokazać wyniki na ekranie. W dzisiejszym epizodzie nauczymy się jak okodować współpracę PHP z bazą danych MySQL przy użyciu rozszerzenia MySQLi (w wariancie proceduralnym jak i obiektowym). Ten odcinek dedykuję każdemu uczniowi technikum, niezależnie od umiejętności i myślę że pomoże on napisać PHP wielu osobom, które nie podejrzewałyby siebie o to, że mogą taki egzamin z programowania zaliczyć. Tego Wam życzę! Bierzmy się do pracy!