Zadania do samodzielnego wykonania

Mirosław Zelent

Poniżej znajdziesz listę kilku zadań do samodzielnego zrealizowania – ich przepracowanie pozwoli utrwalić mechanikę współpracy PHP z bazą danych:

Zadanie 1

Skorzystaj z bazy danych "szkola" przedstawionej w odcinku. Dodaj do tabeli z ocenami klasy pierwszą kolumnę zawierającą "liczbą porządkową" (nazwa kolumny: L.p.). Rekordy mają być numerowane od wartości 1 - zobacz przykład poniżej dla klasy 2a:

L.p.ImięNazwiskoŚrednia ocen
1SebastianKowalski4
2PawełMichalak4
3DamianMarkiewicz3.5
4MagdaRysik4.8
5ŁukaszBury4.5
6StanisławaKowalik4
7KrzysztofKonarski4.5

Średnia klasy: 4.19

Zadanie 2

Zmień interfejs formularza witryny zrealizowanej w odcinku w taki sposób, aby nazwę klasy można było wybrać z rozwijanej listy (znacznik <select></select>), zamiast wpisywać ją ręcznie w polu tekstowym. Oczywiście lista ma być uzupełniona nazwami klas wyjętymi z bazy danych - gdyby w bazie "szkola" pojawiła się nowa klasa, to ma ona pojawić się także na liście wyboru klas w naszej witrynie.

Wybierz klasę:

Zadanie 3

Ponad tabelą z uzyskanymi przez daną klasę ocenami powinna się pojawić także informacja (wyjęta z bazy danych) kto jest jej wychowawcą w szkole. Uwaga: ta informacja ma się pojawić tylko jeden raz, wypisana ponad tabelą, w akapicie <p></p>. Przykład wykonania skryptu dla klasy 2a:

Wychowawca: Bożena Michalska

L.p.ImięNazwiskoŚrednia ocen
1SebastianKowalski4
2PawełMichalak4
3DamianMarkiewicz3.5
4MagdaRysik4.8
5ŁukaszBury4.5
6StanisławaKowalik4
7KrzysztofKonarski4.5

Średnia klasy: 4.19

Zadanie 4

Stwórz nowy skrypt o nazwie insert.php, którego zadaniem będzie dodawanie nowego ucznia do tabeli "uczen". Interfejs formularza powinien składać się z inputów do wprowadzenia imienia, nazwiska i średniej ocen oraz z listy wyboru, która określi do której klasy przypisano ucznia. Oczywiście także tym razem lista ma być uzupełniona nazwami klas wyjętymi z bazy danych - gdyby w bazie "szkola" pojawiła się nowa klasa, to ma ona pojawić się także na tej liście wyboru.

Skrypt dodawania ucznia do bazy danych powinien także sprawdzać, czy poprawnie uzupełniono pola formularza - imię i nazwisko powinno mieć przynajmniej po 2 znaki, zaś średnia powinna być liczbą z zakresu 0-6. W razie podania błędnych danych formularz nie musi pamiętać wprowadzonych do niego wartości (nie trzeba używać mechanizmu sesji do ich zapamiętania).