Tablice w JavaScript

Mirosław Zelent

W momencie, kiedy tworzymy w skrypcie zmienną rezerwujemy w pamięci RAM jeden pojemnik na dane. Jeżeli natomiast potrzebujemy zarezerwować więcej miejsc w pamięci (na przykład trzy), to możemy zastosować tablicę. Wtedy zamiast tworzyć trzy zmienne i pisać:

 var liczba1 = 5;
var liczba2 = 8;
var liczba3 = 13;

możemy za jednym zamachem zadeklarować tablicę mającą trzy szufladki:

Powstają wówczas w pamięci trzy “szufladki” na liczby – ponumerowane od 0 do 2. Ponumerowane od zera, ponieważ stosowana jest notacja amerykańska, nie europejska:

5813
indeks = 0indeks = 1indeks = 2

Ten numer szufladki nazywamy indeksem tablicy (zapamiętaj to pojęcie). A zatem jeżeli chcemy wyświetlić liczbę przechowaną w drugiej z kolei komórce, to posłużymy się instrukcją:

 var liczby = [5, 8, 13];
alert(liczby[1]); // w tej szufladce znajduje się wartość 8

Oczywiście tablice nie muszą przechowywać jedynie liczb, mogą też mieścić w sobie łańcuchy, wartości logiczne, znaki, itd.

Dużo więcej na temat tablic opowiedziano także w piątym odcinku kursu JavaScript.