Umiejętności miękkie

Mirosław Zelent

Dyskusje na temat optymalnych zapisów w HTML często bywają „gorące”, gdyż ludzie zbyt często angażują w nie swoje ego. Płynność, powolna dynamika i kompatybilność wsteczna standardów sieciowych także nie ułatwiają ludziom podjęcia jednoznacznych konkluzji.

W sieci znajdziesz bardzo wiele opinii na ten temat i bardzo wielu “bojowników o sprawę”. Ty zachowaj jednak chłodny dystans pozbawiony emocji, przede wszystkim skupiając się na wielokryterialnej optymalizacji swoich własnych kodów źródłowych.

Wiedza nie powinna prowadzić do chęci wywyższania się i bezpardonowego krytykowania innych. Temperament, ostre słowa i natychmiastowe osądzanie (często podszyte podświadomą chęcią poczucia się ważnym) to domena ludzi młodych i życiowo niedoświadczonych.

Życzę Tobie, aby wiedza dała Ci sporo dystansu oraz empatycznego zrozumienia innych punktów widzenia. A przede wszystkim aby pozwoliła Tobie stawać się codziennie nieco lepszym niż się było wczoraj.

Pierwsza zasada w książce Dale’a Carnegiego How to Win Friends and Influence People brzmi: czysta krytyka nie służy nikomu. Po szerszy kontekst odsyłam do książki (nie chcę okradać autora z jego dzieła), jednak od razu warto świadomie zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo użycia wiedzy do wywyższania się – nie karm tego wilka, a dzięki temu szybciej zrozumiesz dynamikę relacji międzyludzkich.

Dyskusje poszerzają nasze horyzonty myślowe, pozwalają nam poznać inne punkty widzenia oraz przyjrzeć się danemu zagadnieniu z szerszej perspektywy. Jednak czasami któraś ze stron dyskusji może wykazywać cechy neurotyczne, zwłaszcza kiedy zachowuje się dogmatycznie, lub kiedy ustawia siebie w roli jedynego, niepodważalnego autorytetu i sędziego.

Najważniejsze w wartościowej dyskusji jest zatem odpowiednie podejście do partnera dialogu. Należy przede wszystkim okazać szacunek do rozmówcy i kierować się pozbawioną emocji, logiczną retoryką, zamiast dogmatyczną, autorytarną manierą.

Stworzenie przestrzeni do dialogu wymaga nieinwazyjności i sporego taktu, jednak właśnie takie dyskusje długo się pamięta i najwięcej można z nich wynieść. Sztuka retoryki i erystyki to jedna z najtrudniejszych umiejętności miękkich do opanowania, jednak stwarza ona unikalne możliwości rozwijania swoich pasji oraz nawiązywania wartościowych kontaktów międzyludzkich. Jak to zwykle bywa, najcenniejsza jest codzienna praktyka, dlatego zapraszam do szlifowania swoich umiejętności na naszym forum.