Wyprowadzenie zmiennej na ekran

Mirosław Zelent

Istnieje w JavaScript wiele metod wyprowadzenia wartości przechowywanej w zmiennej (czyli w pamięci RAM) na ekran komputera – poznajmy najbardziej elementarne sposoby!

1. Metoda document.write() – największą wadą tej prostej instrukcji jest zniszczenie dotychczasowej zawartości witryny – cały dokument zostanie nadpisany i wypełniony nową, podaną w nawiasie zawartością (na ekranie pozostanie tylko wartość zmiennej).

 var liczba = 12;
document.write(liczba);

2. Użycie okna popup typu alert() – wartość przechowywaną w zmiennej możemy wyprowadzić w malutkim, wyskakującym w przeglądarce okienku dialogowym – w prostych szkoleniowych skryptach to może wydawać się dobrym pomysłem, ale w realiach internetowych używanie alertów jest zazwyczaj uznawane za działanie inwazyjne (zniechęci internautę do odwiedzin, a sama przeglądarka posiada mechanizmy ograniczające nadużycia).

 var liczba = 12;
alert(liczba);

3. Przygotowanie bloku (np. diva, wraz z nadaniem mu identyfikatora) i wyprowadzenie wartości zmiennej do jego wewnętrznego HTML (innerHTML) – wygodna metoda pozwalająca pokazać wartość zmiennej w uprzednio przygotowanym miejscu witryny

HTML – przygotowany pojemnik z nadanym identyfikatorem:

<div id="wynik"></div>

JavaScript – zmiana wartości atrybutu innerHTML uchwyconego diva:

 var liczba = 12;
document.getElementById("wynik").innerHTML = liczba;

4. Wyprowadzenie wartości zmiennej do logu konsoli w przeglądarce – log dostępny jest w zakładce Console (aby wywołać Narzędzia developerskie naciskamy w przeglądarce Google Chrome klawisz F12, albo używamy w witrynie prawego przycisku myszy i wybieramy z menu kontekstowego opcję Zbadaj).

 var liczba = 12;
console.log(liczba);