Znacznik <strong>, emfaza <em>

Mirosław Zelent

Znacznik o twardo brzmiącej nazwie strong (ang. silny, mocny, ostry) podkreśla siłę danego tekstu powodując wytłuszczenie jego czcionki. Pytanie jakie rodzi nam się w głowach brzmi: Kiedy powinno się używać takich znaczników? Specyfikacja W3C podaje trzy takie okoliczności: tekst zamykamy w jeżeli:

  • jest z jakiegoś powodu ważny,
  • przestrzega przed czymś,
  • warto, aby użytkownik omiatając tekst wzrokiem, najpierw przeczytał wyróżnione z użyciem <strong> fragmenty (ułatwi to zrozumienie ogólnego sensu czytanego artykułu).
 <p><strong>Dokonujemy wyboru w boot menu - najczęściej uruchamiamy je na ekranie
startowym komputera klawiszem F12.</strong> Można też ustawić w BIOSie odpowiedni
boot order. Instalator zapyta nas, czy chcemy wypróbować system czy też zainstalować
go.</p>

<p><strong>Podczas mojej instalacji okazało się, że napęd DVD nie potrafił odczytać
niektórych plików z płyty, co było związane z brakiem odpowiednich sterowników dla
napędu.</strong> Rozwiązałem ten problem naciskając podczas instalacji dwukrotnie
klawisz F6 i dodając dodatkowy wpis o treści all_generic_ide ładujący inny zestaw
sterowników.</p>

<p><strong>Uwaga! każdy ewentualny błąd podczas instalacji można naprawić, bo
instalator zawsze zostawia nam informację co poszło nie tak.</strong> Zatem
wystarczy wygooglować ten komunikat lub ewentualnie zapytać na forum linuxowym.
Dość często błędy spowodowane są pobraniem niekompletnego pliku ISO, co może się
zawsze zdarzyć, gdy pobieramy duży plik przez przeglądarkę internetową.</p>

Rezultat w przeglądarce:

Dokonujemy wyboru w boot menu - najczęściej uruchamiamy je na ekranie startowym komputera klawiszem F12. Można też ustawić w BIOSie odpowiedni boot order. Instalator zapyta nas, czy chcemy wypróbować system czy też zainstalować go.

Podczas mojej instalacji okazało się, że napęd DVD nie potrafił odczytać niektórych plików z płyty, co było związane z brakiem odpowiednich sterowników dla napędu. Rozwiązałem ten problem naciskając podczas instalacji dwukrotnie klawisz F6 i dodając dodatkowy wpis o treści all_generic_ide ładujący inny zestaw sterowników.

Uwaga! każdy ewentualny błąd podczas instalacji można naprawić, bo instalator zawsze zostawia nam informację co poszło nie tak. Zatem wystarczy wygooglować ten komunikat lub ewentualnie zapytać na forum linuxowym. Dość często błędy spowodowane są pobraniem niekompletnego pliku ISO, co może się zawsze zdarzyć, gdy pobieramy duży plik przez przeglądarkę internetową.

Fragmenty wytłuszczone oddają ogólną myśl w artykule, zaś te bez <strong> rozwijają ją szczegółowo. Ponadto warto rozpatrywać znacznik <strong> w kontekście SEO – robot Google zauważy, iż określone wyrazy (w odróżnieniu od pozostałych w paragrafie czy nagłówku), są uznawane za ważniejsze w danej podstronie. W trzecim akapicie podkreślona została także ważna uwaga kierowana do czytelnika.

Emfaza

Specyficznym wyróżnieniem tekstu są znaczniki <em></em>, definiujące tzw. emfazę (ang. emphasis – nacisk w wymowie, emfaza) Kiedy kładziemy na jakieś słowa emfazę wypowiadając się, to znaczy to, iż celowo wypowiadamy te słowa ze zmienioną intonacją, gestykulacją, czy natężeniem głosu - często zmieniając sens całego zdania. Od strony technicznej zaś, tekst zamknięty w znacznikach <em></em> zostanie zapisany pochyloną czcionką. Jako przykład przedstawmy zdanie:

Dzisiaj padał deszcz.

Jeżeli emfazę położymy na pierwszy wyraz:

 <em>Dzisiaj</em> padał deszcz. 
Otrzymamy taki rezultat w przeglądarce: Dzisiaj padał deszcz.

Zauważmy: kluczowy nacisk w zdaniu sprawia, iż zmienia się jego sens: padało nie wczoraj, nie tydzień temu, tylko dziś - emfaza sprawiła, że właśnie ta informacja stała się najważniejsza. Jeśli zaś zapiszemy:

 Dzisiaj <em>padał</em> deszcz. 
Widok w przeglądarce: Dzisiaj padał deszcz.

Teraz w zdaniu przekazujemy informację: już nie pada. I żeby móc oddać taki zabieg emfazy w czytanym tekście, stworzono znacznik <em>. Taki nacisk w wymowie na poszczególne słowa, to jednak co innego aniżeli wcześniej poznany przez nas znacznik <strong> - tu nie chodzi o ważność, pilność, czy funkcję ostrzegawczą słów – nie, tu chodzi o podkreślenie nacisku położonego w wymowie na wybrane słowa.