Cechy sieci LAN

Damian Stelmach

Dobrze zaprojektowana oraz wykonana sieć komputerowa, powinna charakteryzować się pewnymi cechami, określającymi jej jakość, do najważniejszych cech zaliczyć należy:

  • skalowalność,
  • nadmiarowość,
  • wydajność,
  • bezpieczeństwo,
  • łatwość utrzymania i zarządzania.

Skalowalność sieci, to cecha, która pozwala w prosty sposób, niewymagający dużego nakładu kosztów, rozbudować sieć w razie potrzeby. O skalowalności sieci możemy mówić wówczas, kiedy np. bez ingerencji w jej logikę możemy podłączyć kolejnych użytkowników. Praktycznym przykładem skalowalności sieci jest np. użycie przełączników posiadających większą liczbę portów niż wymagane to jest na etapie projektowania sieci.

Nadmiarowość zakłada wykorzystanie większej liczby urządzeń aktywnych niż jest to na daną chwilę wymagane. Zamiast jednego przełącznika w danym segmencie, można zainstalować dwa i odpowiednio je skonfigurować tak, aby w momencie awarii jednego z nich, drugi przejął jego funkcje bez ingerencji administratora. Nadmiarowość to także użycie większej liczby przewodów niż minimalna, niezbędna do pracy. W wyniku wystąpienia awarii jednego z łączy, to drugie przejmuje na siebie pracę. Nadmiarowość jest cechą głownie sieci dużych, gdzie przestój w pracy spowodowany awarią sieci jest nieakceptowalny, a koszty nadmiarowości w ostatecznym bilansie są niższe, niż koszty spowodowane awarią sieci. W sieciach małych, gdzie koszty instalacji grają pierwsze skrzypce, można z nadmiarowości sprzętowej zrezygnować.

Wydajność sieci zakłada wykorzystanie sprzętu, który pozwoli na szybkie i sprawne jej działanie. Wydajność zależy głównie od zastosowanego sprzętu, a także mediów transmisyjnych. Projektując sieć należy uwzględnić w jakim zakresie użytkownicy będą z niej korzystać i jaki standard sieciowy będzie do tego odpowiedni. Zazwyczaj wystarczający będzie standard FastEthernet, który nominalne oferuje transfer z prędkością 100 Mb/s. W sieciach o wymaganej większej przepustowości zaleca się już stosowanie standardu GigabitEthernet, którego przepustowość nominalna to 1000 Mb/s.

Wszystkie wymienione cechy są istotne, ale z wielu względów najważniejsze jest bezpieczeństwo. Sieć musi zostać tak wykonana, aby postronne osoby nie miały dostępu do sprzętu sieciowego, zarówno w rozumieniu fizycznym, sprzęty po prostu muszą usytuowane być w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, jak również w sensie logicznym, to znaczy, sieć musi zostać zabezpieczona w taki sposób, aby żaden z jej użytkowników lub też gości nie mógł w jakikolwiek sposób ingerować w konfigurację urządzeń.

Ostania, ale również ważna cecha to łatwość utrzymania i zarządzania siecią. Odpowiednie umiejscowienie elementów sieci, dokładny ich opis i dokumentacja, pozwolą na łatwą konserwację sieci, a także na szybkie odnajdywanie potencjalnych usterek.

Cechy sieci LAN