Dodatek specjalny: Test z całego kursu sieci komputerowych (10 pytań)

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście składającym się z 10 wylosowanych pytań ze wszystkich odcinków kursu sieci komputerowych. Powodzenia!

1. Filtry WMI służą do?
A. instalacji oprogramowania
B. definiowania warunków na podstawie których zasady są wdrażane lub też nie
C. kompletowania informacji o komputerach klientów
D. filtrowania użytkowników
2. Główną cechą protokołu UDP jest...
A. nadmiarowość
B. powtarzalność
C. niezawodność
D. bezpołączeniowość
3. Strefa zawierająca tylko kopię rekordów bez możliwości ich dodawania to strefa:
A. pomocnicza
B. skrótowa
C. autorytatywna
D. główna
4. Polecenie służące do zmiany wyświetlanej nazwy urządzenia to?
A. devicename
B. hostname
C. add switch name
D. chgname
5. Program PING nie służy do testowania...
A. połączenia z hostami w sieci rozległej
B. połączenia z hostami w sieci lokalnej
C. stopnia przeciążenia ruterów
D. lokalnego stosu
6. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
A. pierścienia
B. siatki
C. magistrali
D. gwiazdy
7. Jaki protokół warstwy aplikacji wymagany jest do prawidłowego działania domeny Active Directory
A. DHCP
B. DNS
C. Telnet
D. FTP
8. W sieci lokalnej protokołem dynamicznej konfiguracji adresów IP jest...
A. FTP
B. DHCP
C. DNS
D. SNMP
9. Protokół za pomocą, którego możemy przesłać zdalnie pliki na serwer to protokół:
A. HTTP
B. FTP
C. DHCP
D. SSH
10. Polecenie uruchamiające nieszyfrowane hasło przejścia do trybu uprzywilejowanego to
A. set password enable
B. password enable
C. enable password
D. set enable password