Dodatek specjalny: Test z całego kursu sieci komputerowych (10 pytań)

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście składającym się z 10 wylosowanych pytań ze wszystkich odcinków kursu sieci komputerowych. Powodzenia!

1. Na proces osiągania zbieżności sieci nie składa się?
A. wyznaczenie portów alternatywnych
B. zmiana identyfikatora priorytetu
C. ustalenie mostu głównego
D. wyznaczenie portów głównych
2. W architekturze sieci lokalnych typu klient-serwer
A. wyróżnione komputery pełnią rolę serwerów udostępniających zasoby, a pozostałe komputery z tych zasobów korzystają
B. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów komputerowych
C. każdy komputer zarówno udostępnia jak i korzysta z zasobów innych komputerów
D. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych
3. Jaki rodzaj folderów (katalogów) można przekierowywać za pomocą Zasad Grupy?
A. zapisywane w profilu użytkownika
B. tylko foldery udostępnione
C. zapisywane na dysku C: klienta
D. wszystkie foldery
4. Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
A. 10Base-5
B. 10Base-2
C. 100Base-T4
D. 100Base-T2
5. W warstwie 3 modelu ISO/OSI stosuje się adresowanie IP. Jakie urządzenia sieciowe wykorzystują ten protokół i pracują w tej warstwie?
A. Rutery
B. Przełączniki
C. Koncentratory
D. Punkty dostępowe
6. Rekordy typu MX zapisane na serwerze DNS dotyczą...
A. adresów stron WWW
B. adresów drukarek
C. adresów urządzeń końcowych
D. adresów skrzynek pocztowych
7. Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
A. Hub
B. Router
C. Repeater
D. Switch
8. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
A. Jest to protokół przesyłania plików
B. Jest to protokół konfiguracji hosta
C. Jest to protokół routingu
D. Jest to protokół dostępu do bazy danych
9. Standard Ethernet oznaczy jest symbolem:
A. 802.3
B. 802.11
C. 802.32
D. 802.4
10. Pierwszy standard Ethernet używał topologii:
A. siatki
B. magistrali
C. mieszanej
D. gwiazdy