Dodatek specjalny: Test z całego kursu sieci komputerowych (10 pytań)

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście składającym się z 10 wylosowanych pytań ze wszystkich odcinków kursu sieci komputerowych. Powodzenia!

1. Mapowanie nazw na adres IP to zadanie strefy wyszukiwania wstecznego. Jaka domena obsługuje takie mapowanie:
A. ip-addr.arpa
B. in-addr.arpaip
C. in-addr.arpa
D. in-addrip.arpa
2. Licząc od dołu, warstwa sieci modelu ISO/OSI to warstwa
A. 3
B. 2
C. 5
D. 1
3. Do zalet rutingu statycznego nie zaliczymy?
A. niewielkiego zużycia mocy obliczeniowej ruterów
B. niezawodności
C. automatycznej aktualizacji tras na ruterze
D. częstej ingerencji administratora w konfiguracje ruterów
4. Dobrze znane numery portów...
A. określają usługi i aplikacje na kliencie
B. przydzielane są losowo do aplikacji klienckich
C. określają usługi i aplikacje na serwerze
D. pozwalają odnajdywać hosty w sieciach rozległych
5. Z ilu par żył składa się kabel typu skrętka
A. 2
B. 4
C. 8
D. 6
6. Jak nazywana jest procedura testowa podzespołów rutera?
A. PREPOST
B. GNU
C. GNOME
D. POST
7. O czym informuje komunikat błędu 404?
A. serwer jest zajęty
B. żądany zasób nie został znaleziony
C. klient wykorzystuje niewłasciwą metodę żądania
D. klient nie ma uprawnień do żądanego zasobu
8. Metoda GET stosowana jest przez klienta WWW do...
A. nie jest obecnie stosowana przez żaden protokół
B. żądania od serwera WWW zapisania danych użytkownika w jego pamięci podręcznej.
C. żądania od serwera WWW nagłówka strony internetowej
D. żądania od serwera WWW strony internetowej
9. Zadaniem rutera nie jest?
A. tworzenie ramek
B. łączenie sieci
C. przełączanie ramek
D. wyznaczanie trasy przekazywania pakietów
10. Jak nazywana jest jednostka PDU, która przekazywana jest do medium transmisyjnego
A. segment
B. narożnik
C. pakiet
D. ramka