Dodatek specjalny: Test z całego kursu sieci komputerowych (10 pytań)

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście składającym się z 10 wylosowanych pytań ze wszystkich odcinków kursu sieci komputerowych. Powodzenia!

1. Program PUTTY wykorzystuje protokoły...
A. POP3 i SMTP
B. FTP i SNMP
C. HTTP i HTTPS
D. TELNET i SSH
2. Porcja danych w warstwie łącza danych to?
A. pakiet
B. ramka
C. datagram
D. segment
3. Polecenie uruchamiające nieszyfrowane hasło przejścia do trybu uprzywilejowanego to
A. set enable password
B. enable password
C. set password enable
D. password enable
4. Tablicę adresów fizycznych wyświetli polecenie?
A. show mac-address-table
B. show database mac-address
C. show table mac-address
D. show mac table
5. Do połączenia komputera z przełącznikiem w celu jego konfiguracji używamy kabla?
A. z przeplotem
B. koncentrycznego
C. konsolowego
D. prostego
6. Jaka flaga kończy sesję TCP?
A. RST
B. URG
C. FIN
D. ACK
7. Polecenie służące do zmiany wyświetlanej nazwy urządzenia to?
A. chgname
B. hostname
C. add switch name
D. devicename
8. Okno w kontekście protokołu TCP to?
A. ilość danych przesyłanych bez potwierdzenia
B. ilość danych przesyłanych w całej sesji TCP
C. porcja danych wielkości 20 bajtów
D. metoda nawiązywania połączenia TCP
9. Jaki klawisz dopełni polecenie w konsoli konfiguracyjnej urządzenia CISCO
A. tab
B. spacja
C. backspace
D. ctrl
10. Adresy MAC stosowane są do komunikacji:
A. tylko w sieciach lokalnych
B. pomiędzy sieciami LAN i WAN
C. tylko w sieciach rozległych
D. w obrębie danej, jednej sieci