Dodatek specjalny: Test z całego kursu sieci komputerowych (10 pytań)

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście składającym się z 10 wylosowanych pytań ze wszystkich odcinków kursu sieci komputerowych. Powodzenia!

1. W procesie enkapsulacji, w warstwie transportowej dodawany jest
A. nazwa aplikacji
B. numer portu aplikacji
C. adres IP
D. adres MAC
2. Jaka organizacja podzieliła numery portów na 3 grupy?
A. IEEE
B. IANA
C. NASA
D. NASK
3. Standard Ethernet oznaczy jest symbolem:
A. 802.4
B. 802.3
C. 802.32
D. 802.11
4. Głównym elementem całego zbioru Active Directory są
A. Domain Services
B. Management Services
C. Certificate Services
D. Federation Services
5. na każde 10 metrów kwadratowych przypada
A. dwa gniazda abonenckie
B. 3 porty RJ45
C. 4 porty RJ45
D. jedno gniazdo abonenckie
6. W strefie wyszukiwania wstecznego stosuje się rekordy typu:
A. PTR
B. ISDN
C. A
D. SIG
7. Informacje o sieciach VLAN na przełączniku odczytam wydając polecenie:
A. show VLAN
B. get VLAN
C. show interface VLAN
D. show network VLAN
8. Przy wyznaczaniu mostu głównego STP brane pod uwagę są?
A. adres MAC przełącznika oraz identyfikator sieci VLAN
B. adres MAC przełącznika oraz identyfikator priorytetu
C. adres MAC przełącznika oraz czas opóźnienia
D. adres MAC przełącznika oraz łączna jego przepustowość
9. Serwer z zapisanym magazynem danych to
A. komputer zawierający kopię zapasową serwera
B. komputer klienta podłączonego do domeny
C. kontroler domeny
D. administrator domeny
10. Które ze stwierdzeń dotyczących bezpieczeństwa systemu Windows Server jest prawdziwe?
A. Konto o nazwie Administrator powinno zostać wyłączone, a zarządzanie systemem odbywać się za pomocą konta o innej nazwie
B. Nie ma konieczności czasowych zmian hasła dla konta z uprawnieniami administratora
C. Zawsze korzystamy z konta o nazwie Administrator do zarządzania systemem
D. Hasło do konta z uprawnieniami administratora musi zawierać przynajmniej 10 znaków