Dodatek specjalny: Test z całego kursu sieci komputerowych (10 pytań)

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście składającym się z 10 wylosowanych pytań ze wszystkich odcinków kursu sieci komputerowych. Powodzenia!

1. Usługa, która pozwala na zdalne łączenie się z serwerem to
A. NAT
B. usługa zdalnego dostępu
C. pulpit zdalny
D. DNS
2. Który wirtualny przełącznik pozwala na komunikację z fizyczną sieci za pomocą usługi NAT?
A. domyślny
B. wewnętrzny
C. zewnętrzny
D. prywatny
3. Dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu Windows Server konto Administrator
A. powinno zostać wyłączone zaraz po tym jak utworzony zostanie użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi o innej nazwie
B. powinno zostać dodane do grupy Operatorów kopii zapasowej
C. powinno zostać usunięte
D. powinno zostać zawsze aktywne
4. Na socket, czyli gniazdo składają się...
A. numer portu aplikacji i numer sekwencyjny
B. adres IP hosta i adres MAC hosta
C. adres MAC hosta i numer sekwencyjny
D. adres IP hosta i numer portu aplikacji
5. Architektura fizyczna sieci, zwana inaczej topologią fizyczną sieci komputerowych określa
A. sposób połączenia ze sobą komputerów
B. standardy komunikacyjne sieci komputerowych
C. wzajemną komunikację komputerów pomiędzy sobą
D. przekaz informacji pomiędzy protokołami sieciowymi modelu OSI
6. Z ilu bitów składa się adres fizyczny MAC karty sieciowej?
A. 16
B. 64
C. 32
D. 48
7. Które ze stwierdzeń dotyczących bramy domyślnej jest prawdziwe?
A. adres bramy zawsze konfigurowany jest ręcznie na hoście
B. to interfejs zwrotny (ang. loopback)
C. to interfejs rutera lub serwera blokujący dostęp do sieci rozległej
D. to interfejs rutera lub serwera pozwalający komputerom z sieci lokalnej komunikować się z komputerami z innych sieci
8. Jaki rodzaj folderów (katalogów) można przekierowywać za pomocą Zasad Grupy?
A. tylko foldery udostępnione
B. zapisywane na dysku C: klienta
C. wszystkie foldery
D. zapisywane w profilu użytkownika
9. Jakie polecenie rozpoczyna konfigurację metody AAA na przełączniku?
A. aaa start
B. aaa service start
C. aaa new-model
D. aaa radius new-model
10. Adres 127.0.0.1 to adres...
A. nieprawidłowy adres IPv4
B. pętli zwrotnej
C. local-link
D. bramy domyślnej