Funkcje i zadania rutera

Damian Stelmach

Rutery realizują wiele zadań sieciowych. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:

  • łączenie sieci,
  • wybór trasy przesyłania pakietów.

Rutery potrafią przekazywać dane na podstawie adresów IP pomiędzy różnymi sieciami komputerowymi dlatego jeśli chcemy dwie lub więcej sieci komputerowych o różnych adresach IP ze sobą połączyć wykorzystujemy właśnie do tego rutery.

Ruter łączy sieci

Rutery tworzą sieci rozległe, a więc również Internet. Cała globalna sieć utworzona jest właśnie z ruterów i one stanowią jej szkielet. Każdy ruter posiada w swojej pamięci tak zwaną tablicę rutingu, w której zapisane ma tysiące tras do innych sieci i na tej podstawie decyduje o najlepszej trasie przekazywania pakietów od sieci źródłowej do docelowej.

Ruter wyznacza trasy

W odcinku o warstwie sieciowej pokazywałem wam jak sprawdzić przez ile ruterów przechodzą pakiety zanim dotrą z naszego komputera do właściwej sieci. Wystarczy w terminalu wpisać tracert (Windows) lub traceroute (Linux) z adresem IP lub nazwą domeny. Poniżej widać trasę do serwera na którym hostowana jest strona cisco.com:

Rezultaty polecenia tracert

Oczywiście te dwie funkcje nie są jedynymi jakie rutery realizują, chociaż są zasadnicze i najważniejsze. Aby mogły one być realizowane rutery muszą wykonywać wiele działań pośrednich, takich jak wymiana informacji o trasach, informowanie innych ruterów o przynależności do sieci czy tworzenie ramek zgodnych z określonym protokołem sieciowym.

Rutery mogą też, chociaż wcale nie muszą realizować również funkcje:

  • serwerów DHCP,
  • tłumaczyć adresy sieciowe (usługa NAT),
  • realizować routing między VLANami,
  • akceptować lub też blokować ruch sieciowy na podstawie zdefiniowanych reguł (ACL).