Hierarchiczny model sieci LAN

Damian Stelmach

Projektując sieć komputerową, która ma spełniać cechy wymienione w poprzednim artykule można zastosować model zaproponowany przez specjalistów, który ma ułatwić właściwe zaprojektowanie sieci. Model ten zakłada wykorzystanie 3 warstw:

  • warstwy rdzenia,
  • warstwy dystrybucji,
  • warstwy dostępu.

Warstwa dostępu zapewnia możliwość korzystania z sieci urządzeniom końcowym, takim jak komputery czy drukarki. Przełączniki, do który podłącza się urządzenia końcowe zazwyczaj znajdują się na tym samym piętrze, kondygnacji budynku, co urządzenia końcowe.

Warstwa dystrybucji pośredniczy w wymianie danych pomiędzy warstwą dostępu, a warstwą rdzenia. Warstwę tę, zazwyczaj, stosuję się w dużych sieciach, gdzie pracują setki użytkowników i generowany jest bardzo duży ruch sieciowy.

Warstwa rdzenia bierze na siebie ruch z całej sieci oraz dostarcza dane do i z Internetu.

Poniższa grafika przedstawia graficzny układ urządzeń pracujących w sieci:

Hierarchiczny model sieci LAN

Model ten jest tylko bazą, nie zawsze należy brać go dosłownie i stosować wszędzie. W małych sieciach, obsługujących kilkanaście czy tez kilkadziesiąt urządzeń końcowych nie ma potrzeby stosować warstwy dystrybucji, śmiało można z niej zrezygnować.