Blokowanie dostępu do konfiguracji nieupoważnionym użytkownikom

Damian Stelmach

Ostatnią czynnością przygotowawczą po zmianie nazwy użytkownika i adresu IP jest zablokowanie możliwości logowania się do przełącznika z więcej niż jednego portu. W każdej sieci powinniśmy tak skonfigurować urządzenia, aby tylko administrator miał dostęp do ich konfiguracji. W tym wpisie pokażę jak zezwolić na dostęp do panelu konfiguracyjnego tylko z jednego, konkretnego portu. Aby to zrealizować:

Korzystając z interfejsu WWW przechodzimy do pozycji System w menu, następnie wybieramy Access Security:

TP-link blokowanie dostępu przez port

W sekcji Control Mode wybieramy Port Based, a w Access Interface zostawiamy tylko protokoły, za pomocą których chcemy łączyć się z przełącznikiem. Dalej zaznaczamy port, którym komputer administratora łączy się z przełącznikiem i klikamy Apply:

TP-link blokowanie dostępu poprzez wybór portu www

Korzystając z CLI (uruchamianego poprzez Telnet lub SSH) wydajemy następujące polecenia:

  • T1600G-18TS> enable
  • T1600G-18TS# configure
  • T1600G-18TS(config)# interface vlan 1
  • T1600G-18TS(config-if)# user access-control port-based interface gigabitEthernet 1/0/1 http https ssh

Pierwsze polecenie to przejście do trybu uprzywilejowanego, następne to przejście do trybu konfiguracji. Polecenie user access-control port-based interface gigabitEthernet 1/0/1 http https ssh uruchamia dostęp do konfiguracji tylko z pierwszego portu (gigabitEthernet 1/0/1) za pomocą protokołów HTTP, HTTPS i SSH:

TP-link blokowanie dostępu poprzez wybór portu CLI