Link Aggregation Port

Damian Stelmach

Agregowanie portów to funkcja, która pozwala na łączenie kilku fizycznych interfejsów przełącznika w jedne logiczny port. Dzięki temu można połączyć ze sobą przełączniki korzystając z większej ilości przewodów sieciowych. Uzyskujemy wówczas redundancję (nadmiarowość) połączeń, co gwarantuje nam właściwe działanie sieci i minimalizuje ryzyko braku dostępu do sieci w razie uszkodzenia jednego z przewodów łączących urządzenia.

LAG

LAG można skonfigurować wybierając jedną z dwóch metod - statyczną konfigurację bez użycia protokołów sieciowych, lub też dynamiczną, z wykorzystaniem protokołu LACP (ang. Link Aggregation Control Protocol). Tworząc grupę portów należy mieć na uwadze dwie kwestie:

  • porty muszą pracować z tą samą szybkością (nie łączymy ze sobą portów np. 100 Mb/s i 1Gb/s) i w trybie pełnego duplexu czyli muszą potrafić jednocześnie przesyłać i odbierać dane
  • maksymalnie możemy utworzyć na przełączniku do 6 grup portów, przy czym maksymalna liczba portów w grupie wynosi 8

W tym wpisie wykorzystamy statyczną metodę łączenia interfejsów przełącznika. Aby LAG na przełączniku skonfigurować:

Korzystając z interfejsu WWW przechodzimy do pozycji Switching w menu, wybieramy LAG i przechodzimy do zakładki STATIC LAG:

LAG

Następnie wybieramy porty, które mają zostać zagregowane i klikamy Apply:

LAG

Oczywiście to samo należy zrealizować na drugim przełączniku!

Korzystając z CLI (uruchamianego poprzez Telnet lub SSH) wydajemy następujące polecenia:

  • T1600G-18TS> enable
  • T1600G-18TS# configure
  • T1600G-18TS(config)# interface GigabitEthernet 1/0/9-10
  • T1600G-18TS(config-if-range)# channel-group 1 mode on

Pierwsze polecenie to przejście do trybu uprzywilejowanego, następne to przejście do trybu konfiguracji. Polecenie interface GigabitEthernet 1/0/9-10 to przejście do zbiorczej konfiguracji portów 9 i 10, które mają tworzyć jeden logiczny port, natomiast polecenie channel-group 1 mode on tworzy pierwszy logiczny port z dwóch interfejsów:

LAG

Oczywiście to samo należy zrealizować na drugim przełączniku!

Status działania LAG sprawdzić można wydając polecenie show etherchannel 1 summary:

LAG

Następny wpis