Logowanie do panelu konfiguracyjnego

Damian Stelmach

Urządzenia sieciowe konfigurować można na wiele sposobów. Do najpopularniejszych metod zaliczyć możemy z całą pewnością konfiguracje poprzez port konsolowy (ang. Console Port), interfejs WWW czy tak zwane połączenia terminalowe wykorzystujące protokoły zdalnego dostępu (Telnet, SSH). W przypadku przełącznika TP-LINK T1600G nie mamy do dyspozycji portu konsolowego, tak więc konfiguracje musimy realizować za pomocą innych metod. W tym wpisie pokaże w jaki sposób zalogować się do panelu konfiguracyjnego wykorzystując 3 metody: interfejs WWW, protokół Telnet, a także protokół SSH.

Logując się do przełącznika lub rutera poprzez jedną z 3 wymienionych metod musimy pamiętać o dwóch ważnych elementach: po pierwsze, połączenia wymagają aby urządzenia miały przypisany adres IP, a po drugie komputer, z którego łączymy się z danym urządzeniem musi posiadać adres IP z tej samej puli co urządzenie. Domyślnie przełączniki TP-LINK mają przypisany adres 192.168.0.1/24 tak więc adres komputera, z którego się łączymy musi być z zakresu od 192.168.0.2 do 192.168.0.254/24. Zakładając, że komputer posiada adres z takiej puli możemy przystąpić do logowania.

1. Logowanie poprzez WWW

Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową i w polu adres WWW podajemy adres IP przełącznika:

TP-link logowanie przez www

Po wywołaniu adresu pojawia się okno logowania:

TP-link logowanie przez www 2

Zalogowanie się wymaga uwierzytelnienia, czyli podania nazwy użytkownika oraz hasła. Na urządzeniach TP-LINK będzie to użytkownik admin z hasłem admin.

2. Logowanie poprzez Telnet

Uruchamiamy program PUTTY (można go pobrać tutaj – nie wymaga instalacji), w polu Host Name (or IP address) podajemy adres IP przełącznika, zaznaczamy Telnet w Connection type i klikamy Open:

TP-link logowanie Telnet

Zalogowanie się wymaga również wymaga uwierzytelnienia, czyli podania nazwy użytkownika oraz hasła. Będzie to oczywiście użytkownik admin z hasłem admin:

TP-link zarządzanie Telnet

3. Logowanie poprzez SSH

Domyślnie zarządzanie za pomocą protokołu SSH jest na przełączniku wyłączone, tak więc zanim podłączymy się do niego korzystając właśnie z tego protokołu, musimy włączyć taką możliwość korzystając albo z interfejsu WWW, albo z poleceń CLI wydawanych w oknie terminala. Aby to zrealizować:

Korzystając z interfejsu WWW przechodzimy do pozycjiSystem w menu, następnie wybieramy Access Security. Dalej przechodzimy do zakładki SSH Config, zmieniamy opcję SSH na Enable i klikamy Apply:

TP-link konfigurowanie logowania SSH www

Korzystając z CLI (uruchamianego poprzez Telnet) wydajemy następujące polecenia:

  • T1600G-18TS> enable
  • T1600G-18TS# configure
  • T1600G-18TS(config)# ip ssh server

Pierwsze polecenie to przejście do trybu uprzywilejowanego enable, następnie do trybu konfiguracji configure. W tym trybie wydajemy polecenie ip ssh server uruchamiające serwer SSH, co tak naprawdę uruchamia możliwość konfiguracji przełącznika poprzez protokół SSH. Wydając polecenie show ip ssh, w tym samym trybie uzyskamy potwierdzenie, że SSH na przełączniku zostało uruchomione:

TP-link konfigurowanie logowania SSH CLI

Od teraz możliwe jest już logowanie do panelu konfiguracyjnego za pomocą protokołu SSH. Logowanie możliwe jest również poprzez program PUTTY, jedyną różnicą w stosunku do logowania poprzez Telnet jest zmiana protokołu w sekcji Connection type:

TP-link logowanie SSH

Do uruchomienia połączenia musimy jeszcze potwierdzić odcisk palca serwera SSH uruchominego na przełączniku, klikając Tak w oknie powiadomienia:

Klucz SSH

Poprzedni wpis