Zarządzanie użytkownikami

Damian Stelmach

Pierwszą czynnością jaką powinniśmy wykonać po uruchomieniu panelu konfiguracyjnego przełącznika jest utworzenie nowego użytkownika z prawami administratora, a także usunięcie istniejącego konta admin. Niedopuszczalne jest używanie domyślnej nazwy i hasła, gdyż są one oczywiste i możliwe do odgadnięcia przez każdego. Aby to zrealizować:

Korzystając z interfejsu WWW przechodzimy do pozycji System w menu, następnie wybieramy User Management i dalej przechodzimy do zakładki User Config:

TP-link dodanie użytkownika www

Podajemy nazwę użytkownika, poziom uprawnień (mamy 4 do dyspozycji), wprowadzamy (dwukrotnie) hasło dla tego użytkownika i klikamy Create:

TP-link dodanie użytkownika www 2

Nowy użytkownik znajduje się już na liście:

TP-link dodanie użytkownika www 3

Korzystając z CLI (uruchamianego poprzez Telnet lub SSH) wydajemy następujące polecenia:

  • T1600G-18TS> enable
  • T1600G-18TS# configure
  • T1600G-18TS(config)# user name damian privilege admin secret !QAZ2wsx

Pierwsze polecenie to przejście do trybu uprzywilejowanego (enable), następnie do trybu konfiguracji (configure). W tym trybie wydajemy polecenie user name damian privilege admin secret !QAZ2wsx tworzące użytkownika z loginem damian o uprawnieniach administratora z szyfrowanym metodą MD5crypt hasłem !QAZ2wsx:

TP-link dodanie usera CLI

Skoro nowy użytkownik z uprawnieniami administratora został już utworzony możemy usunąć domyślne konto admin. Aby to wykonać musimy oczywiście zalogować się na nowo utworzone konto z uprawnieniami administratora:

Korzystając z interfejsu WWW ponownie przechodzimy do System -> User Management, po czym wybieramy zakładkę User Config. Zaznaczamy użytkownika, którego chcemy usunąć i klikamy Delete:

TP-link usuwanie użytkownika www

Korzystając z CLI (uruchamianego poprzez Telnet lub SSH) wydajemy następujące polecenia:

  • T1600G-18TS> enable
  • T1600G-18TS# configure
  • T1600G-18TS(config)# no user name admin

Pierwsze polecenie to przejście do trybu uprzywilejowanego (enable), następnie do trybu konfiguracji (configure). W tym trybie wydajemy polecenie no user name admin usuwające z bazy użytkownika o loginie admin:

TP-link usuwanie użytkownika CLI

Aby zweryfikować poprawne wykonanie operacji, w tym samym trybie wydajemy polecenie: show user account-list wyświetlające listę kont użytkowników przełącznika:

TP-link lista użytkowników CLI