Zmiana adresu IP

Damian Stelmach

Kolejną czynnością jaką powinniśmy wykonać po dodaniu użytkownika z uprawnieniami administratora jest zmiana domyślnego adresu IP jaki przypisany jest do przełącznika. Aby to zrealizować:

Korzystając z interfejsu WWW przechodzimy do elementu Routing w menu i edytujemy istniejący interfejs:

TP-link zmiana IP

W polu IP Address wprowadzamy nowy adres IP, maskę pozostawiamy bez zmian i następnie klikamy Apply:

TP-link zmiana IP 2

W związku z tym, że zmieniliśmy pulę adresową (domyślnie było to 192.168.0.1/24) na 192.168.1.254/24, a komputer nadal pracuje z adresem ze "starej" puli nie możemy już zalogować się do przełącznika:

TP-link zmiana IP 3

Aby przywrócić możliwość logowania się do przełącznika wymagana jest zmiana IP komputera zarządzającego. W tym celu należy przejść do ustawień IP komputera i zmienić jego adres, np. na taki:

TP-link zmiana IP 4

To przywróci możliwość łączenia się z przełącznikiem poprzez adres IP.

Jeśli zmieniliście adres IP przełącznika na adres z tej samej puli co domyślny, np. na 192.168.0.254/24 przeglądarka automatycznie przeloguje się na nowy adres i nie będzie wymagane żadne działanie z waszej strony.

Korzystając z CLI (uruchamianego poprzez Telnet lub SSH) wydajemy następujące polecenia:

  • T1600G-18TS> enable
  • T1600G-18TS# configure
  • T1600G-18TS(config)# interface vlan 1
  • T1600G-18TS(config-if)# ip address 192.168.1.200 255.255.255.0

Pierwsze polecenie to przejście do trybu uprzywilejowanego, następne to przejście do trybu konfiguracji. Polecenie interface vlan 1 uruchamia konfigurację interfejsu VLAN 1 (domyślnie wszystkie porty przełącznika pracują w sieci VLAN o identyfikatorze 1), natomiast polecenie ip address 192.168.1.200 255.255.255.0 nadaje nowy adres IP razem z maską podsieci:

TP-link zmiana IP CLI