Konfiguracja poinstalacyjna

Damian Stelmach

Po instalacji systemu na wirtualnej maszynie wyświetlane mogą być niepotrzebne komunikaty wynikające z działania pakietu cloud-init. Są one do pracy niepotrzebne dlatego warto je wyłączyć. Możemy to zrobić wydając polecenie:

sudo touch /etc/cloud/cloud-init.disabled

Po wydaniu polecenia reboot i ponownym uruchomieniu systemy komunikaty już nie będą wyświetlane.

Wyjaśnimy sobie składnię poleceń:

  • sudo pozwala nam na wykonanie instrukcji, komendy, polecenia na prawach administratora. Jeśli nie jesteśmy zalogowani na koncie root, który jest takim administratorem, znanym z systemów Windows to musimy przed każdym poleceniem zmieniającym konfigurację czegokolwiek w systemie tę frazę dopisać
  • touch tworzy plik
  • /etc/cloud/cloud-init.disabled jest ścieżką zapisu pliku o nazwie cloud-init.disabled

W Linuxach większość plików konfiguracyjnych zapisywana jest w katalogu /etc.

Jeśli nie chcemy przed każdym poleceniem konfiguracyjnym podawać polecenia sudo możemy:

  • skorzystać z konta root – opcja mniej bezpieczna
  • uruchomić funkcję wykonywania polecenia na prawach roota dla danego użytkownika

Aby móc korzystać z konta root, musimy ustawić dla niego hasło. Można to zrobić wydając polecenie: sudo passwd root. Najpierw zostaniemy poproszeni o hasło użytkownika, na poziomie którego wykonujemy polecenie (użytkownik musi należeć do grupy sudo), a potem dwukrotnie podajemy hasło dla konta root:

sudo password root

Od teraz możemy już logować się na konto root i wykonywać wszystkie zadania administracyjne. Nie zaleca się używania konta root w środowiskach produkcyjnych.

Aby uruchomić funkcję wykonywania polecenia na prawach roota dla danego użytkownika należy wykonać polecenie sudo su.

sudo su

Ta opcja jest możliwa tylko dla użytkowników systemu, którzy znajdują się w grupie sudo. Użytkownik stworzony podczas instalacji domyślnie do takie grupy należy. Nowego lub innego istniejącego usera również możemy dodać do tej grupy poprzez:

  • wydanie polecenia: usermod -G nazwa_grupy -a nazwa_użytkownika (polecenie musi być wykonane na prawach roota)
  • edycję pliku group, znajdującego się w katalogu /etc i dopisanie go po przecinku do grupy sudo. Plik można edytować wydając polecenie: nano /etc/group (polecenie musi być wykonane na prawach roota)

Polecenie tworzące nowego użytkownika w systemie Ubuntu to: adduser nazwa_użytkownika (polecenie musi być wykonane na prawach roota).

Systemy z jądrem Linux dają możliwość jednoczesnej pracy większej ilości użytkowników jednocześnie niż tylko jeden na wielu różnych terminalach wirtualnych. Super fajna sprawa, szczególnie jeśli nasz serwer oferuje wiele usług, a z każda odpowiada inny admin lub inny user. Domyślnie w Ubuntu mamy możliwość skorzystania z 6 terminali wirtualnych trybu tekstowego. Zmiana terminala odbywa się poprzez użycie kombinacji klawiszy alt i klawiszy funkcyjnych od F1 do F6. Informacje o tym, na którym wirtualnym terminalu aktualnie pracujemy znajdują się w górnej części ekranu (tty1, tty2, ..., tty6):

virtual terminals