23. Ubuntu Server (#2) Połączenie SSH, użytkownicy, grupy, hasła, uprawnienia

Zdalne, szyfrowane połączenie poprzez protokół SSH to doskonały sposób na komunikację z serwerem w celu jego konfiguracji. Takie połączenie - po pierwsze - realizowane jest zazwyczaj w produkcyjnych środowiskach (tam bardzo często to jedyny sposób na kontakt z serwerem, bo nie ma możliwości fizycznego z nim obcowania lub możliwość ta jest mocno ograniczona, chociażby z powodów lokalizacyjnych czy geograficznych), a po drugie zwyczajnie ułatwia pracę z systemem. Użycie klienta SSH pozwala na kopiowanie oraz wklejanie całych linii poleceń, a także ułatwia przeglądanie dużych zbiorów wyników działania poszczególnych komend. Oprócz użycia klienta SSH, w tym odcinku omówimy także zarządzanie użytkownikami, grupami, jak również przyjrzymy się szczegółowo nadawaniu uprawnień do plików i folderów.