Tworzenie katalogów

Damian Stelmach

Nie rzadziej niż zmiana pozycji w strukturze katalogów czy listowanie zawartości, przydają nam się w codziennej pracy z systemem narzędzia służące do budowania struktury katalogów. Jednym z takich narzędzi jest program mkdir, które to w całej swojej prostocie pozwala na tworzenie pojedynczych katalogów, całych zbiorów katalogów, a także daje możliwość zdefiniowania miejsca, gdzie dany katalog czy zbiór ma zostać utworzony. Wydanie takiego polecenia:

mkdir podana_nazwa_katalogu
tworzy nam katalog o podanej nazwie w lokalizacji, w jakiej się w danym momencie znajdujmy.

Jeśli taki katalog chcielibyśmy utworzyć w innym miejscu, w innej lokalizacji, to wcale nie musimy do niej przechodzić. Wystarczy, że wydamy polecenie mkdir, a jako argument wpiszemy całą, bezwzględną ścieżkę, łącznie z nazwą. Takie polecenie np:

mkdir /home/bolek/katalog123
utworzy nam katalog o nazwie katalog123, znajdujący się w katalogu domowym użytkownika o nazwie bolek

UWAGA!
Jeśli podczas tworzenia zasobu pojawi się monit o braku uprawnień, to pamiętajcie, że zawsze możecie temu zaradzić stosując frazę sudo przed poleceniem.

Tworzenie pojedynczych folderów to sprawa prosta i oczywista, ale działanie mkdir nie ogranicza się tylko do tworzenia pojedynczych elementów tego typu. Dzięki niemu możemy również nadawać już na etapie tworzenia zasobu uprawnienia, tworzyć całe struktury katalogów za pomocą pojedynczej lini kodu, czy też tworzyć wiele katalogów jednocześnie. Do nadawanie uprawnień na etapie tworznia katalogu wykorzystujemy paramter m, natomiast do tworznia całych struktur, parametr p. Przykładowo, wykonanie takiego polecenia:

mkdir -m 755 nazwa_katalogu

spowoduje utworzenie katalogu o podanej nazwie wraz z uprawnieniami.

Takie polecenie z kolei:

mkdir k1 k2 k2
utworzy nam trzy katalogi (k1, k2, k3) jednocześnie.

Jeśli chcemy utworzyć cała strukturę katalogów, stosujemy parametr p, a także ukośniki / oraz klamrowe nawiasy {}, przykładowo takie polecenie:

mkdir -p dokumenty/{2018/{faktury,umowy,pliki},2019/{faktury,umowy,dane},2020/{faktury,umowy}}

Utworzy nam taką strukturę katalogów:

tree
ZAPAMIĘTAJ!
Ukośnik (/) pozwala nam tworzyć kolejny poziom katalogów, a nazwy katalogów na danym poziome, podajemy po przecinku w klamrowym nawiasie.

Jeśli chcemy tworzyć nazwy kilku członowe dla katalogów to bierzemy je w cudzysłów albo stosujemy apostrofy, np:

mkdir "zupa romana"