Usuwanie plików i katalogów

Damian Stelmach

Z puli prostych, banalnych i oczywistych pleceń do omówienia pozostano nam jeszcze jedno, a mianowicie polecenie usuwanie pliki i katalogi, czyli rm. Polecenie samo w sobie może nie jakieś spektakularne, ale przy okazji jego omawiania wprowadzimy sobie dodatkowe hacki ułatwiające pracę. Zacznijmy od składni, jest banalna, wystarczy wpisać:

rm nazwa_pliku
i tyle, plik o podanej nazwie zostanie usunięty.

Jeśli chcemy usunąć katalog lub zbiór katalogów, to do polecenia musimy dodać parametr r. Takie polecenie np:

rm -r dokumenty
usunie podany katalog wraz z całą jego zawartością.

Oczywiście usuwać możemy nie tylko całe zbiory katalogów, ale również pojedyncze katalogi znajdujące się głęboko w strukturze. Wykonanie takiego polecenia np:

rm -r dokumenty/2018/*
usunie zawartość tylko katalogu 20182018. Gwiazdka oznacza właśnie wszystko z tego katalogu.

Generalnie gwiazdka ma bardzo fajne zastosowanie w systemie ponieważ oprócz tego, że oznacza wszystko, działa również jak każdy, dowolny znak.

Załóżmy ze chce usunąć z katalogu dokumenty folder zawierający w swojej nazwie np. liczbę 9. Wykonanie takiego polecenia np:

rm -r dokumenty/*[9]

Spowoduje, ze usunięty zostanie tylko katalog z liczbą 9 w nazwie.

Oczywiście w takim kwadratowym nawiasie zapisać sobie możecie inny dowolny ciąg znaków i wówczas polecenie zostanie wykonane tylko dla tych plików i katalogów, które w swoich nazwach mają przynajmniej jeden podany znak. Pamiętacie tym, ze w Linuksach wielkość liter ma znaczenia. Plik o takiej nazwie zocha, to nie to samo co plik o nazwie Zocha, to również musicie brać pod uwagę podając argumenty kwadratowym nawiasie.

Sytuację da się również odwrócić, jeśli np. przed liczbą 9 damy sobie ptaszka czyli znak^ to wówczas zostaną usunięte wszystkie podkatalogi, z wyłączeniem tych, w których nazwach pojawia się liczba 9. Wykonanie takiego polecenia np:

rm -r dokumenty/*[^9]

Usunie wszystkie podkatalogi zapisane w katalogu dokumenty poza katalogami z liczbą 9 w nazwie.

Polecenia można oczywiście dowolnie sobie komplikować. Takie np:

rm -r dokumenty/*[89]/*[k]*
Usunie tylko katalogi o nazwie zawierającej literę k, znajdujące się w katalogu z liczbą 8 lub 9.

Kropki, gwiazdki, znaki zapytania i kwadratowe nawiasy stosować możecie w większości poleceń związanych z plikami czy katalogami, szczególnie przydatne są przy pisaniu skryptów.