Wyświetlanie zawartości katalogów

Damian Stelmach

Innym trywialnym, ale również bardzo ważnym i potrzebnym narzędziem jest ls

ls jest to program listujący zawartość danego katalogu. Żadna filozofia, ale polecenie bardzo często stosowane. Samo w sobie zwraca nam zawartość katalogu, w jakim aktualnie się znajdujemy, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wylistować zawartość zupełnie innego katalogu znajdującego się w zupełnie innej lokalizacji, np. wykonanie takiego polecenia:

ls /etc/apt 

Wylistuje nam zawartość katalogu apt

Do dyspozycji mamy sporo parametrów polecenia ls Do najważniejszych z całą pewnością zaliczyć należy parametry a oraz l, gdzie a pozwala nam wyświetlić cała zawartość katalogu łącznie z plikami ukrytymi, linkami czy archiwami:

damian@ubuntu:~$ ls -a

. .bash_history .bashrc .config email kontakty pliki rok2019 .selected_editor .zarobki
.. .bash_logout .cache dane .gnupg .local .profile rok2020 .sudo_as_admin_successful

a l, który już doskonalone znacie z poprzedniego odcinka pozwala na listowanie zawartość wraz z dodatkowymi informacjami takimi jak uprawnienia, własność, wielkość czy datę utworzenia pliku czy katalogu:

damian@ubuntu:~$ ls -l

total 16
drwxrwxr-x 2 damian damian 4096 Feb 3 11:04 dane
-rw-rw-r-- 1 damian damian 0 Feb 3 11:04 email
-rw-rw-r-- 1 damian damian 0 Feb 3 11:04 kontakty
drwxrwxr-x 2 damian damian 4096 Feb 3 11:04 pliki
drwxrwxr-x 2 damian damian 4096 Feb 3 11:04 rok2019
drwxrwxr-x 2 damian damian 4096 Feb 3 11:04 rok2020

Parametry można oczywiście ze sobą łączyć.

Z ciekawszych, moim zdaniem opcji programu znaleźć możemy chociażby sortowanie, dzięki czemu wyświetlić sobie możemy listę posortowaną według np. czasu utworzenia danego zasobu:

ls -la --sort=time