Metoda POST

Damian Stelmach

Kolejny typ wiadomości to wiadomość POST, która służy do przesyłania danych na serwer. Kiedy storna internetowa zawiera np. formularz wysyłający dane na serwer, np. formularz rejestracji, to dane które w nim umieścimy wysyłane są właśnie za pomocą wiadomości POST.

Metoda POST

Protokół HTTP mimo, że bardzo popularny, chyba najczęściej stosowany ze wszystkich protokołów warstwy aplikacji, nie jest bezpieczny. Metoda POST przesyła dane do serwera jawnym tekstem. Kiedy uda się przechwycić transmisję pomiędzy klientem, a serwerem, można odczytać informacje jakie chcemy przesłać na serwer.

Tekst jawny

Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego obecnie większość stron WWW, na których istnieje możliwość przesłania na serwer jakieś informacji, czyli np. na tych stronach gdzie konieczne jest logowanie, stosowany jest już protokół HTTPS szyfrujący komunikację pomiędzy klientem a serwerem, działa on na porcie 443.

Pozostałe typy wiadomości, które mogą być wysyłane przez klienta do serwera WWW to:

ŻądanieOpis
DeleteŻądanie usunięcia zasobu z serwera
HeadŻądanie zasobu od serwera w formie nagłówka
LinkŻądanie ustanowienia relacji między istniejącymi zasobami
OptionsŻądanie od serwera identyfikacji obsługiwanych metod
PutŻądanie odebrania przez serwer od klienta pliku
TraceŻądanie zwrócenia przez serwer nagłówków wiadomości wysłanej od klienta