Nagłówek TCP

Damian Stelmach

TCP to złożony, połączeniowy protokół, którego użycie ma gwarantować niezawodne dostarczenie danych oraz kontrolę przepływu. W procesie enkapsulacji, do nagłówka TCP dodawanych jest aż 20 bajtów danych sterujących, ale tego wymaga niezawodność TCP. Aplikacje korzystające z tego protokołu to przeglądarki internetowe, programy pocztowe czy programy do przesyłania plików. Wzór segmentu TCP widzicie poniżej. Liczby w nawiasach oznaczają ilość bitów, zarezerwowaną dla danego pola.

Nagłówek TCP:

Nagłówek TCP
  • Port źródłowy – port aplikacji, z której wysłano dane.
  • Port docelowy – port aplikacji, do której wysłano dane.
  • Numer sekwencyjny – numer ostatniego bajtu w segmencie.
  • Numer potwierdzenia – numer następnego bajtu oczekiwanego przez odbiorcę.
  • Długość – długość całego segmentu TCP.
  • Bity kodu (flagi) – informacje kontrolne dotyczące segmentu.
  • Okno – ilość danych jaka może zostać przesłana bez potwierdzenia.
  • Suma kontrolna – używana do sprawdzania poprawności przesłanych danych.
  • Wskaźnik pilności – używany tylko kiedy ustawiona jest flaga URG.