Normy projektowe sieci komputerowych

Damian Stelmach

Informacje dostępne na tej podstronie pochodzą z książki autorstwa p. Rafała Pawlaka, pt. “Okablowanie strukturalne. Teoria i praktyka”.

Projektując sieć komputerową, musimy opierać się na dokumentach standaryzujących, czyli tak zwanych normach projektowych. Istnieje kilka instytucji standaryzujących, wśród nich wymienić należy:

 • ANSI (ang. American National Standards Institute),
 • IEEE (ang. The Institute of Electrical and Electronics Engineers),
 • ISO (ang. International Organization for Standarization),
 • ETSI (ang. The European Telecommunications Standards Institute),
 • IETF (ang. Internet Engineering Task Force).

Z kolei najważniejsze dokumenty legislacyjne standaryzujące projektowanie sieci to:

 • EIA/TIA 568
 • EIA/TIA 568A: TIA/EIA-568-B.1, TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-568-B.3
 • EIA/TIA 569
 • EN 50 173
 • EN 50174: PN-EN 50174-1, PN-EN 50174-2, PN-EN 50174-3
 • ISO/IEC 11 801

Obowiązującą w Polsce normą jest norma EN 50174, funkcjonująca pod sygnaturą PN-EN 50174. Zakłada ona, że:

 • Okablowanie poziome tworzy tor transmisyjny 1:1, co oznacza, że każdy przewód w gnieździe musi mieć swoje zakończenie w panelu krosowniczym.
 • Na każde 10m2 powierzchni biurowej przypada jeden punkt abonencki z dwoma portami.
 • Każde piętro budynku powinno być wyposażone w punkt dystrybucyjny.
 • Każdy przewód, nawet ten nieużywany, powinien posiadać zakończenie.
 • Rozplot kabla UTP w końcówce RJ45 nie powinien być dłuższy niż 13 mm.
 • Każdy elementy sieci powinien być dobrze opisany, a sieć musi posiadać dokumentację.