Parametry kabla typu skrętka

Damian Stelmach

Projektując sieć komputerową opartą na nośniku danych, takim jak skrętka, należy oprócz rodzaju oraz kategorii zwrócić uwagę na jej parametry. Do najważniejszych z nich należą:

  • rezystancja, czyli opór jaki stawia przewód sygnałowi sieciowemu, wyrażony w omach [Ω]
  • propagacja, czyli prędkość impulsu elektrycznego w stosunku do prędkości światła, wyrażona w procentach [%],
  • średnica zewnętrzna,
  • rodzaj powłoki, czyli PVC, LS0H a także LSFR0H – są to powłoki niewydzielające dymu podczas spalania, są zgodne z polityką ochrony przeciwpożarowej,
  • tłumienie, czyli stosunek napięcia wyjściowego do wejściowego, wyrażany w decybelach na jednostkę długości, najczęściej [db/100m]
  • NEXT, przesłuch zbliżony, czyli zakłócenie jakie może zostać wygenerowane na danej parze skrętki, w skutek transmisji danych w sąsiedniej parze,
  • PS NEXT, czyli suma zakłóceń z pozostałych par, wpływających na jedną parę w skrętce,
  • FEXT, przesłuch zdalny, mierzony na przeciwnym końcu przewodu niż sygnał wywołujący zakłócenie. Zależny jest od długości przewodu.