Projekt lokalnej sieci komputerowej

Damian Stelmach

1. Cel projektu

Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej dla budynku biurowego, zapewniającej niezawodny dostęp do sprzętowych i programowych zasobów firmowej sieci oraz umożliwiającej dostęp do sieci Internet dla wszystkich pracowników firmy.

2. Założenia projektowe

 • Sieć zlokalizowana zostanie w 3-kondygnacyjnym budynku.
 • Wysokość każdej z kondygnacji jest taka sama i wynosi 3 metry.
 • W każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, a na parterze i drugim piętrze sale konferencyjne.
 • Obecnie w firmie pracują 42 osoby, każda z nich musi posiadać dostęp do sieci.
 • Firma planuje zatrudnienie kolejnych pracowników, dlatego wszystkie pomieszczenia biurowe i konferencyjne w budynku muszą być wyposażone punkty abonenckie.
 • Firma posiada już przyłącze internetowe, realizowane przez firmę XYZ.
 • Projekt nie zakłada wykonania instalacji elektrycznej, ta została zmodernizowana 3 lata temu i spełnia wszystkie wymagania stawiane tego typu instalacjom potwierdzone certyfikatem.

3. Wstępna specyfikacja (po konsultacji z klientem)

 • Okablowanie pionowe sieci zostanie wykonane w oparci o przewód F/UTP kat. 6, natomiast okablowanie poziome w oparciu o przewód U/UTP kat. 5e.
 • Każde pomieszczenie biurowe zostanie wyposażone w jedno gniazdo abonenckie z dwoma portami, natomiast w salach konferencyjnych umieszczone zostaną po 3 takie punkty.
 • Na każde 10m2 powierzchni biurowej przypadać się będzie przynajmniej jeden punkt abonencki.
 • Główny punkt dystrybucyjny usytuowany zostanie w nieużywanym pomieszczeniu na 1 piętrze.
 • W MDF zostaną zamontowane: ruter, przełączniki, serwer, patchpanel oraz zasilanie awaryjne UPS.
 • Pośrednie punkty dystrybucyjne wraz z patchpanelami oraz przełącznikami usytuowane zostaną na parterze i 2 piętrze.

4. Opis struktury budynku

 • Budynek, dla którego projektowana jest sieć jest 3-kondygnacyjny.
 • Na parterze budynku znajduje się 12 pomieszczeń biurowych, każde o wymiarach 2,5 x 4 metry, a także sala konferencyjna o wymiarach 7,5 x 4 metry oraz magazyn.
 • Na pierwszym piętrze budynku znajduje się 15 pomieszczeń biurowych, każde o wymiarach 2,5 x 4 metry, a także jedno, nieużywane pomieszczenie.
 • Na drugim piętrze budynku znajduje się 12 pomieszczeń biurowych, każde o wymiarach 2,5 x 4 metry, a także sala konferencyjna o wymiarach 7,5 x 4 metry oraz magazyn.

5. Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku

Parter I piętro II piętro

6. Projekt logiczny i techniczny sieci

1. Sieć wykonana zostanie w topologii rozszerzonej gwiazdy, oparta zostanie o główny punkt dystrybucyjny (MDF), który umiejscowiony będzie na pierwszym piętrze. Do głównego punktu dystrybucyjnego podłączone zostaną pośrednie punkty dystrybucyjne (IDF), znajdujące się na parterze oraz na drugim piętrze. MDF jednocześnie pełnił będzie funkcję IDF dla pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku.

MDF, IDF

2. Okablowanie pionowe sieci wykonane zostanie w oparciu o skrętkę ekranowaną kategorii 6 (F/UTP, Cat. 6), dzięki czemu możliwy będzie transfer z przepustowością 1 Gb/s. Zastosowanie ekranowanego przewodu pozwoli również na zniwelowanie ewentualnych zakłóceń generowanych przez urządzenia pracujące w budynku. Jako okablowanie poziome, wykorzystana zostanie skrętka nieekranowana, kategorii 5e (U/UTP, Cat. 5e). Wszystkie zakończenia przewodów wykonane zostaną według sekwencji TIA/EIA-568-B.

TIA, EIA

3. Wykorzystane urządzenia aktywne sieci, gwarantują niezawodność oraz wydajność sieci. W warstwie rdzenia zastosowane będą dwa przełączniki pracujące równolegle, w razie awarii jednego z nich, drugi przejmie jego zadania (mamy tutaj nadmiarowość). W sieci zastosowane będą następujące urządzenia:

 • Ruter CISCO 2901/K9 – posiadający dwa porty GigabitEthernet, a także wolne sloty na moduły rozszerzające.
 • Dwa przełączniki CISCO WS-C2960X-24TS-L – pracujące w standardzie GigabitEthernet, z możliwością rozszerzenia o moduły światłowodowe.
 • Trzy przełączniki CISCO SF 300-48 – posiadające zarówno porty pracujące w standardzie FastEthernet, jak i GigabitEthernet, dzięki temu zostaną podłączone z przełącznikami CISCO WS-C2960X-24TS-L łączami 1 Gb/s.
 • Serwer DELL PowerEdge R330, z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM oraz dwoma dyskami, każdy po 1 TB.
 • Zasilacz awaryjny UPS Liebert PSI XR.

4. Urządzenia aktywne zostaną połączone nadmiarową ilością przewodów, dzięki temu zapewniona zostanie bezawaryjna praca sieci. Topologia przedstawia się następująco:

Topologia sieci LAN

5. Ruter, przełączniki CISCO WS-C2960X-24TS-L, serwer, a także jeden przełącznik CISCO SF 300-48 wraz z panelem krosowniczym oraz zasilanie awaryjne zostaną zamontowane w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym (MDF).

6. Pozostałe dwa przełączniki CISCO SF 300-48 wraz z panelami krosowniczymi zostaną umieszczone w Pośrednich Punktach Dystrybucyjnych (IDF).

7. Rozmieszczenie punktów abonenckich, przewodów oraz punktów dystrybucyjnych

Rozmieszczenie punktów abonenckich parter Rozmieszczenie punktów abonenckich piętro I Rozmieszczenie punktów abonenckich piętro II

8. Długości poszczególnych przewodów oraz oznaczenia okablowania poziomego

W sieci przyjęto następujące oznaczenia poszczególnych punktów abonenckich: 1A-1,1, 1A-1,2, 2B-1,1, itd.; gdzie 1 – to znaczenie kondygnacji, A – pomieszczenie na danej kondygnacji, 1 – numer gniazda w pomieszczeniu, 1 – numer portu w gnieździe. Dla drukarek przyjęto oznaczenia: druk1,1, druk1,2, druk2,1, druk2,2, druk3,1, druk3,2, gdzie druk oznacza port na korytarzu, a 1,1 oznacza parter oraz numer portu. Dla recepcji przyjęto oznaczenie rec1 oraz rec2. Takie oznaczenia również przyjęto dla portów w panelach krosowniczych.

Długość przewodów dla parteru:

Długości przewodów parter

Długość przewodów dla pierwszego piętra:

Długości przewodów piętro I

Długość przewodów dla drugiego piętra:

Długości przewodów piętro II

Łącznie zostanie wykorzystane 1892 metry okablowania poziomego. Pomiary uwzględniają ok. 10% nadwyżkę przewodu.

9. Okablowanie pionowe

Okablowanie pionowe, połączy urządzenia pracujące z Głównym Punkcie Dystrybucyjnym z urządzeniami pracującymi w Pośrednich Punktach Dystrybucyjnych. Przewody wykorzystane do tych połączeń to gotowe, fabrycznie zarobione przewody F/UTP, Cat. 6. Uwzględniając nadmiarowość połączeń w naszym projekcie, wykorzystamy następujące przewody:

 • Ruter CISCO 2901/K9 z przełącznikami CISCO WS-C2960X-24TS-L : 2 przewody F/UTP, Cat. 6 o długości 1 metra każdy (połączenie w MDF),
 • Przełączniki CISCO WS-C2960X-24TS-L pomiędzy sobą: 1 przewód F/UTP, Cat. 6 o długości 1 metra (połączenie w MDF),
 • Przełączniki CISCO WS-C2960X-24TS-L oraz przełącznik CISCO SF 300-48: 2 przewody F/UTP, Cat. 6 o długości 1 metra każdy (połączenie w MDF),
 • Serwer DELL PowerEdge R330 z przełącznikami CISCO WS-C2960X-24TS-L: 2 przewody F/UTP, Cat. 6 o długości 1 metra każdy (połączenie w MDF),
 • Przełączniki CISCO WS-C2960X-24TS-L oraz przełącznik CISCO SF 300-48 na parterze: 2 przewody F/UTP, Cat. 6 o długości 10 metrów każdy (połączenie w MDF do IDF na parterze),
 • Przełączniki CISCO WS-C2960X-24TS-L oraz przełącznik CISCO SF 300-48 na drugim piętrze: 2 przewody F/UTP, Cat. 6 o długości 10 metrów każdy (połączenie w MDF do IDF na drugim piętrze).
Okablowanie pionowe sieci

10. Opis techniczny urządzeń znajdujących się w punktach dystrybucyjnych:

10.1 Główny Punkt Dystrybucyjny to centralny element sieci, w którym zbiera się okablowanie pionowe. Fizycznym odzwierciedleniem Głównego Punktu Dystrybucyjnego będzie szafa RACK o wysokości 42U, model TiRAX, o wymiarach 2000x800x800 mm, ze szklanymi drzwiami. W szafie zamontowane zostaną:

 • Ruter CISCO.
 • Dwa przełączniki CISCO WS-C2960X-24TS-L.
 • Serwer DELL PowerEdge R330.
 • Jeden przełącznik CISCO SF 300-48.
 • Panel krosowniczy 48 portowy.
 • Zasilacz awaryjny UPS Liebert PSI XR.
 • Organizer przewodów.

Aby utrzymać prawidłową temperaturę pracy oraz wilgotność powietrza, w pomieszczeniu gdzie znajdować się będzie Główny Punkt Dystrybucyjny, zamontowany zostanie klimatyzator LG STANDARD P09RL 2,5kW.

Parametry techniczne urządzeń w głównym punkcie dystrybucyjnym

Parametry techniczne urządzeń 1 Parametry techniczne urządzeń 2 Parametry techniczne urządzeń 3

10.2 Pośrednie Punkty Dystrybucyjne to elementy sieci, w których zbiera się okablowanie poziome. Fizycznym odzwierciedleniem Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych będą szafy RACK o wysokości 9U, modele EcoVARI PLUS, o wymiarach 520x550x600 mm. W szafach zamontowane zostaną:

 • Po jednym przełączniku CISCO SF 300-48.
 • Po jednym panelu krosowniczym 48 portowym.

Kosztorys sieci

Uwaga – podane kwoty są kwotami na dzień 17.05.2017 r. Kwoty uwzględnione w realnym projekcie mogą się różnić od podanych.

Kosztorys sieci