08. Projektowanie sieci LAN

W odcinku ósmym serii omówimy projektowanie lokalnych sieci komputerowych, normy projektowe i okablowanie strukturalne.