Protokół DHCP

Damian Stelmach

Podobnie jak omówiony wcześniej DNS również DHCP jest to protokół działający jako usługa, a nie jako program czy aplikacja. DHCP umożliwia podłączonym do sieci komputerom pobieranie adresu IP, maski podsieci, adresu bramy i serwera DNS oraz innych ustawień ze skonfigurowanej wcześniej puli adresów. Serwer DHCP może być skonfigurowany na osobnym komputerze i stanowił będzie osobne urządzenie w sieci przydzielające komputerom klienckim adresy IP, może również działać na już istniejącym serwerze jako osobna usługa, osobny proces.

Obecnie również rutery, które mamy w domach pozawalają na skonfigurowanie takiej usługi. Przydzielanie adresów komputerom klienckim poprzez usługę DHCP, zwane przydzielaniem dynamicznym jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla administratorów, szczególnie w dużych sieciach, gdzie bardzo często pojawiają się nowe komputery i ich użytkownicy. W sieci, w której pracuje 100, 200 czy 500 komputerów, do tego sporo urządzeń przenośnych, sama konfiguracja adresów IP byłaby zajęciem uciążliwym, a przede wszystkim czasochłonnym.

Oczywiście nie wszystkie urządzenia w sieci mogą uzyskiwać adresy w ten sposób ponieważ niektóre z nich, takie jak serwery aplikacji, baz danych, uwierzytelniania użytkowników, ale również drukarki sieciowe czy rutery powinny, a wręcz muszą posiadać adresy przydzielone statycznie, czyli ręcznie. Dlaczego? Ponieważ usługa DHCP, skonfigurowana na serwerze nie przydziela komputerom danego adresu IP na zawsze, na stałe. Ona tylko oddaje w dzierżawę taki adres, na czas ustalony podczas konfiguracji DHCP, może to być kilka godzin, kilka dni, ale nie na stałe, choć i od tego są pewne wyjątki, ale o tym opowiem kiedy to będziemy konfigurować już konkretny serwer DHCP.

Protokół DHCP

Komputer, który zostaje wyłączony, oddaje adres, który dzierżawił i ten adres wraca do puli. Inne urządzenie może wówczas ten adres wydzierżawić. Kiedy serwery, rutery czy drukarki sieciowe takie adresy by dzierżawiły to po jakimś czasie prawdopodobnie musiałyby je zwrócić do puli i nie ma gwarancji, że ponownie uzyskałyby ten sam adres. Komputery klienckie komunikując się z jakimkolwiek serwerem czy innym ważnym urządzeniem działającym w sieci odwojują się do niego poprzez adres IP, jeśli ten często by się zmieniał, to pewne usługi dla użytkowników w sieci lokalnej mogłyby być przez pewien czas niedostępne, co szczególne w warunkach korporacyjnych jest nie do przyjęcia.

Aby komputery z systemem Windows, pobierały adresy z serwera DHCP, w konfiguracji sieci należy wybrać opcję "Uzyskaj adres IP automatycznie".

Uzyskaj IP automatycznie