Protokół FTP

Damian Stelmach

Trzecia już, nie mniej popularna usługa sieciowa to możliwość przesyłania i odbierania plików poprzez FTP (ang. File Transfer Protocol). Usługa ta, jednocześnie protokół komunikacyjny, jest bardzo często wykorzystywana kiedy chcemy wysłać pliki strony internetowej, na serwer WWW lub też kiedy chcemy po prostu wysłać jakieś pliki na serwer i udostępnić je innym użytkownikom. Aby wykonać operacje przesłania pliku na serwer czy też pobrania zasobu z serwera musimy skorzystać z klienta FTP, no i oczywiście na serwerze również taka usługa musi być uruchomiona. Klient FTP dostępny jest na każdym systemie operacyjnym i można z niego korzystać np. za pomocą wiersza poleceń, co jednak jest dość nie wygodne, ale możliwe.

FTP

Jeśli korzystamy z FTP tylko do pobierania plików to śmiało możemy to zrobić za pomocą przeglądarki internetowej. Większość popularnych przeglądarek, o ile nie wszystkie mają wbudowanego klienta FTP.

Klient FTP wbudowany w przegladarkę

Jeśli natomiast chcemy pliki na serwer przesyłać to warto skorzystać z dedykowanych programów, takich jak FileZilla czy też WinSCP – są one darmowe i spokojnie można je pobrać z sieci.

Klient FTP WinSCP

W przypadku tego protokołu, aby komunikacja mogła być zrealizowana we właściwy sposób należy zestawić dwa połączenia pomiędzy klientem a serwerem. Pierwsze połączenie służy tylko do wysyłania poleceń i komunikatów i nazywane jest połączeniem sterującym (działa na porcie 21), drugie natomiast, działające na porcie 20 służy do przesyłania plików z i do serwera. Aby zabezpieczyć dostęp do serwera FTP stosuje się autoryzację użytkowników, dokładnie taką samą jak w przypadku logowania się do profilu na portalu społecznościowym czy do poczty elektronicznej, choć czasem, jeśli zasoby mają być dostępne dla większej liczby odbiorców, to realizuje się dostęp przez tak zwanego użytkownika anonimowego (ang. Anonymous), dzięki czemu niewymagana jest autoryzacja. Takie rozwiązanie powinno się stosować tylko wówczas, kiedy użytkownicy mogą pobierać dane z serwera. Upload plików, czyli umieszczanie ich na serwerze zawsze dostępne jest tylko dla użytkowników posiadających login i hasło.

Porty FTP