17. Przełącznik Cisco: Szyfrowanie haseł, AAA, SSH, Port Monitor, EtherChannel

Pierwszą czynnością jaką powinien wykonać administrator przed rozpoczęciem konfiguracji każdego urządzenia sieciowego jest zabezpieczenie dostępu do tejże konfiguracji poprzez hasło. Na przełącznikach CISCO możemy skonfigurować hasło wymagane przy logowaniu się do panelu konfiguracyjnego (konsoli CLI), a także hasło wymagane w celu przejścia do trybu uprzywilejowanego.