16. Przełącznik Cisco: VLAN

VLAN (ang. Virtual Local Area Network) to technologia sieciowa, która pozwala w ramach jednej fizycznej sieci lokalnej tworzyć wiele sieci logicznych (sieci wirtualnych), opisana w standardzie 802.1Q. Owa technologia działa w warstwie drugiej modelu OSI, tak więc konfigurowana i wdrażana jest na przełącznikach sieciowych. Obecnie praktycznie każdy, zarządzalny przełącznik pozwala na tworzenie takich wirtualnych sieci LAN. Te wirtualne sieci są od siebie odseparowane, bez rutera nie jest możliwa pomiędzy nimi komunikacja, doskonale zatem nadają się w sytuacji kiedy chcemy odizolować od siebie urządzenia, które nie powinny się ze sobą komunikować.