Rekonfiguracja serwera DHCP i rezerwacja adresów

Damian Stelmach

1. Zmiana interfejsu sieciowego, na którym pracuje DHCP:

  • PPM na nazwę serwera-> Dodaj/Usuń Powiązania (Add/Remove Bindings)
Zmiana interfejsu sieciowego

2. Zmiana puli adresowej:

  • PPM na nazwę puli-> Właściwości (Properties)
Zmiana interfejsu sieciowego

3. Zmiana opcji dodatkowych (adres bramy, adres DNS, itp.):

  • Opcje zakresu (Scope Options)
Zmiana opcji dodatkowych

4. Rezerwacja adresu (opcja kiedy klient pobrał już konfigurację IP z puli):

  • Adresy dzierżawione (Address Leases) -> PPM na klienta z listy -> Dodaj do rezerwacji (Add to Reservation)
Dodaj do rezerwacji

4. Rezerwacja adresu (opcja kiedy klient nie pobrał jeszcze konfiguracji IP):

  • PPM na Rezerwacje (Reservations) -> Nowa rezerwacja (New Reservation)
Rezerwacja adresu